Yhteistyössä asiakkaiden kanssa – ja parhaaksi

Peruspankkiuudistus ja asiakaskokemusohjelma ovat vuoden 2017 tärkeimmät teemamme. Toteutamme molempia tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Kehitämme asiakaskokemusta, toimintamalliamme ja osaamistamme yhä paremmin asiakkaitamme palvelevaksi. Visiomme tietoa, tahtoa, tekniikkaa johdattaakin Samlinkia myös vuonna 2017: tiedostamme tietotekniikan hyödyntämismahdollisuudet finanssipalveluiden kehittämisessä, tahdomme palvella asiakkaitamme yhä paremmin ja olemme digitalisaation tuomien mahdollisuuksien luotettava ja laadukas toteuttaja.

Tämän vuoden keskeisin teema on peruspankkijärjestelmän uudistus. Se tuo uudenlaista joustavuutta pankkien liiketoiminnan kehittämiseen ja vastaa toimintaympäristön tulevaisuuden vaatimuksiin. Tavoitteena on paitsi mahdollistaa modernien digitaalisten palvelujen lanseeraaminen myös saada peruspalveluiden kehittämiseen lisää nopeutta ja joustavuutta. Peruspankkijärjestelmän uudistuksessa valmistaudutaan myös PSD2-maksupalveludirektiiviin ja EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloon. Toteutamme peruspankkiuudistusta tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Tietoa, tahtoa, tekniikkaa – myös vuonna 2017.

Toinen vuoden 2017 keskeinen fokus on asiakaskokemusohjelman edelleen kehittäminen. Jatkamme laajan toimenpideohjelman toteuttamista, keräämme systemaattisesti asiakastyytyväisyydestä tietoa ja optimoimme toimintaamme saamamme palautteen perusteella. Haluamme tehdä koko toimitusketjumme yhä sujuvammaksi aina tarjouksista toimituksiin, ja muovaamme toimintaamme systemaattisesti läpinäkyvämmäksi. Uskomme, että aito yhteistyö ja avoimuus mahdollistavat asiakkaidemme menestymisen.

 


 

PSD2 tuo uusia mahdollisuuksia

PSD2-maksupalveludirektiivi edellyttää pankkeja avaamaan asiakasrajapintojaan kolmansille osapuolille. Asiakaspankeillemme se mahdollistaa uudenlaisten maksupalvelujen kehittämisen ja tuo monimuotoisia yhteistyömahdollisuuksia. PSD2-direktiivi on keskeinen huomioon otettava tekijä myös Samlinkin toteuttamassa peruspankkijärjestelmän uudistuksessa.

Lue lisää PSD2-maksupalveludirektiivistä Samlinkin Luotsaus-julkaisusta.