Yhteenveto vuodesta 2015

Ketterään toimintatapaan siirtyminen ja finanssiasiakkaiden tärkeät kehityshankkeet onnistuivat. Hyvä tulos syntyi kustannustehokkuutta parantamalla.

Samlinkin vuoden 2015 merkittävimpiä hankkeita oli kansainvälisten PCI DSS -korttiturvallisuusvaatimusten saavuttaminen. Tärkeissä toimituksissa viranomaisalueella sekä keskusluottolaitoshankkeissa onnistuttiin. Myös lainaamisen ja korttien tuotealueita kehitettiin.

PCI DSS on kansainvälinen osoitus turvallisuudesta ja luotettavuudesta korttitoimijana.

Samlinkia uudistettiin voimakkaasti. Toiminnan pohjaksi valittiin ketterä toimintatapa, jonka tueksi luotiin uusi organisaatio. Myös henkilöstön roolit sekä kehitystyön prosessit ja välineet uudistettiin. Vuoden aikana kustannuksia sopeutettiin ja tehokkuutta parannettiin. Uusien toimintatapojen vakiinnuttua yhtiössä panostetaan asiakaskokemukseen.

Tuotantotoiminnan käytettävyys oli erinomaisella tasolla koko vuoden. Samlinkissa tehty tuotantoympäristöjen kehitys näkyi käytettävyydessä positiivisesti. Kriittisissä järjestelmissä esiintyi vuoden aikana yhteensä vain seitsemän tuntia suunnittelemattomia käyttökatkoja. Vuoden 2015 aikana käsiteltiin noin 1,6 miljardia tapahtumaa.

Tietoturvan osalta keskityttiin korttiturvallisuusvaatimusten saavuttamiseen. Myös kriisitilannetoimintaa kehitettiin yhdessä finanssialan toimijoiden kanssa kansallisessa FATO-harjoituksessa.

Avaintapahtumat 2015

  • Samlinkin voimakas uudistuminen
  • PCI DSS -vaatimusten saavuttaminen
  • Ketterään toimintatapaan siirtyminen