Työntekijäkokemus on jokaisen vastuulla

Henkilöstön tyytyväisyys työpaikkaansa on joskus kiinni pienistä asioista, kuten käytävällä tervehtimisestä. Samlinkissa työntekijäkokemusta on parannettu määrätietoisella kehittämisellä. Hyvä työntekijäkokemus heijastuu myös asiakkaiden kokemukseen yrityksen palveluista.

Kohonnut lähtövaihtuvuus ja henkilöstötyytyväisyyskyselyiden pohjalta esiin noussut huoli sai Samlinkin johtoryhmän ottamaan työntekijäkokemuksen tärkeäksi kehityskohteeksi syksyllä 2017. Tuolloin käynnistetyn työntekijäkokemuksen kehittämishankkeen johtava periaate on ollut aidosti kuulla jokaista työntekijää ja ymmärtää, mikä hänelle on tärkeää.

Samlinkissa ymmärrettiin nopeasti, että henkilöstötyytyväisyydessä ei ole kyse vain materiasta tai erilaisista eduista, vaan ennen kaikkea päivittäisestä kohtelusta. Jokainen ihminen haluaa tulla työpaikallaan arvostavasti kohdatuksi, eikä tämän kokemuksen parantaminen suinkaan ole vain yrityksen johdon käsissä.

Apuna lähettiläät ja ideointityökalu

Kehittämishankkeen oman tukiryhmän lisäksi toimeen valjastettiin alusta lähtien työntekijäkokemuksen lähettiläät – parin kuukauden välein kokoontuva henkilöstön edustajien ryhmä. Lähettiläät toimivat omissa tiimeissään tärkeinä välittäjinä työntekijöiden fiiliksille ja tuntemuksille.

Vielä välittömämpänä välineenä kehittämisessä on toiminut ideointityökalu, johon kuka tahansa samlinkilainen saa lisätä omia ehdotuksiaan työntekijäkokemuksen parantamiseksi. Työkalussa ehdotuksia saa kommentoida ja niihin vastataan. Työntekijä näkee reaaliajassa, missä vaiheessa hänen ideansa on prosessissa menossa.

Monet työkalun kautta tulleista kehitysehdotuksista on ollut helppo toteuttaa. Tähän mennessä Samlink on työntekijöiden aloitteesta esimerkiksi digitalisoinut henkilöstöravintolan maksutapahtumat ja uudistanut kulukorvauslomakkeen. Myös sisäistä viestintää on lisätty: johtoryhmän kokouksista kirjoitetaan viikoittain kuulumiset henkilöstölle, uudet työntekijät esitellään intrassa ja henkilöstölle järjestetään tapahtumia työntekijäkokemusta silmällä pitäen.

Yhteisellä asialla

Työntekijäkokemukseen vaikuttaminen nähdään Samlinkissa tärkeänä asiana, mistä kertoo myös henkilöstötyytyväisyyskyselyiden yli 90 prosentin vastausaste. Kyselyn mukaan henkilöstötyytyväisyys on lyhyessä ajassa parantunut merkittävästi. Samalla huolestuttava lähtövaihtuvuus on pienentynyt 15 prosentin tienoilta vain viiden prosentin tuntumaan. Samlinkissa on hyvä olla töissä, ja henkilöstö on antanut sen myös kuulua.

Tulosten saaminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä ja koko yrityskulttuurin muutosta. Liikkeelle on tietoisesti lähdetty pienistä asioista, joista kasvaa yhdessä suuria muutosvirtoja. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus keskittyä etenkin muutoksen johtamiseen, osaamisen kehittämiseen ja ihmisten tukemiseen työkaaren eri vaiheissa.

Tutustu Samlinkin arkeen Youtube-kanavallamme!

0 Vastausta

Vastaa

Haluatko liittyä keskusteluun?
Jaa vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *