SMIDIGHET GENOM SAMARBETE

I april 2015 berättade Samlinks verkställande direktör Pentti Unkuri i tidskriften Tivi att företaget kommer att effektivisera verksamheten genom en övergång till smidiga metoder för applikationsutveckling.

Endast åtta månader senare rapporterade tidskriften: ”Samlink gjorde en enorm förnyelse, hela firman ska bli smidig”. I artikeln gick direktör Sami Suuronen igenom skeden under den engagerande men även tunga resan. Tack vare medarbetarnas gemensamma insatser tog det inte lång tid att uppnå smidighet.

Förändring genom smidighet

Smidighet ökar kraftigt inom både programvaruutveckling och andra branscher, vilket Contribyte, som hjälpte Samlink i förändringarna, konstaterar i sina organisationstrender. I Samlink valdes SAFe som modell för en smidig vardag. Den hjälper att utveckla företagets operativa modell och styra en smidig organisation. Det främsta målet för SAFe är att skapa värde för kunderna genom att effektivisera verksamheten.

För att införa smidig verksamhet som en del av det dagliga arbetet var det nödvändigt att utveckla Samlinks verksamhet på bred front. Medarbetarnas roller och ansvarsförhållanden bearbetades så att de stöder modellen, och hela personalen omorganiserades. Målet var att göra det möjligt för de kompetenta teamen att arbeta flexibelt och via det skapa en flexibel och effektiv organisation.

Den operativa modellen förändrade vardagen. Målet är att skapa värde för kunderna och effektivisera verksamheten.

Smidighet ställer krav på transparens och en förbättrad uppföljning av företagets övergripande situation i realtid, vilket förutsatte förändringar i verktygen. Ett nytt system för styrning av verksamheten infördes för hela personalen medan applikationsutvecklingen fick nya uppföljningsverktyg.

Skapa, lära sig och utveckla tillsammans

Processen för en övergång till en smidig operativ modell krävde ett nytt slags samarbete. Det fanns inga färdiga modeller för medarbetarna vid övergången till den nya operativa modellen. Man hade tänkt ut modeller men rutinerna skapades genom samarbete i det dagliga arbetet. Betydelsen av samarbete framhävdes dessutom genom den nya värderingen ”Samarbete ger resultat”, som infördes i värderingarna i samband med arbetet med strategin under 2015.

Värderingen är kännetecknande för nya Samlink, där utvecklingsarbetet är mycket teambaserat. Modellen kräver samarbetsförmåga i det egna teamet, mellan teamen och med kunderna. Även organiseringen av arbetet i den nya operativa modellen baserar sig starkt på samarbete mellan teamen. Det framtida utvecklingsarbetet har planerats tre gånger på omfattande evenemang, där ett stort antal medarbetare engagerat sig i att arbeta tillsammans. På evenemangen har engagemanget för nya arbetsrutiner och samarbete varit handgripligt. Inte ens mitt i omvälvningarna har energin sinat.

Samlink fortsätter att utveckla den operativa modellen. När vardagen fungerar smidigt på Samlink uppnås mervärde och konkreta fördelar även för kunderna.

***

SAFe dvs. Scaled Agile Framework är en modell som hjälper företag att utveckla operativa modeller och styra en smidig organisation. SAFe har utvecklats i synnerhet för produkt- och programvaruutveckling. Modellen baserar sig rätt långt på bland annat lean-tänkande och en smidig programvaruutveckling. Det främsta målet för SAFe är att skapa värde för kunder med en så kort vänte- och leveranstid som möjligt.

På den första nivån administreras företagets orderstock, bland annat kundernas offertbegäran, idéer och utvecklingsmodeller. På denna nivå bedöms kostnader, prioriteras arbeten och avtalas om inledandet av arbetet.

På den andra nivån administreras och främjas beställda arbeten. Beställningar som är kopplade till varandra buntas ihop och helheten kallas leveranståg. Arbeten i samma tåg planeras, utförs och testas tillsammans. Målet är att effektivt hantera helheter som ger kunderna värde i stället för enskilda beställningar.

Den tredje nivån är en teamnivå, där teamen bearbetar beställningarna. Teamen utvecklar programvara enligt principerna för smidig utveckling.