Sammandrag av 2017

Vi fortsatte att förbreda oss för förnyelsen av det grundläggande banksystemet. Under året leveredade wi framgångsrikt flera viktiga och omfattande projekt.

År 2017 fortsatte förberedelserna för förnyelsen av det grundläggande banksystemet. Ett nytt datalager togs i bruk, och projektet för den framtida arkivlösningen påbörjades.

Standarden IFRS9, MiFID II som förbättrar placerarskyddet och EU:s dataskyddsförordning var viktiga teman. Vi levererade projekt som stöder utvecklingen av kundernas affärsverksamhet och utvecklade digitala banktjänster på ett mångsidigt sätt. I november infördes ett modernt finansieringshanteringssystem för Finnvera i produktion. På kundbankernas kontor slutfördes en omfattande förnyelse av datorer och största delen av ett projekt för parallella datakommunikationsförbindelser

Vi förbereder oss planenligt för EU:s dataskyddsförordning.

Produktionens tillgänglighet var utmärkt under hela 2017. Under året varade avbrotten i kritiska system endast cirka 12 timmar. Antalet behandlade transaktioner ökade ytterligare till ca 1,9 miljarder. Under året genomfördes flera säkerhetsrevisioner, och vår PCI DSSbehörighet fastställdes i den årliga revisionen.

Vårt arbete för säkerheten baserar sig på vår säkerhetsmedvetna personal samt på fungerande sektor- och myndighetssamarbete.

 


 

Integrerare behärskar helheter

Vår roll som integrerare stärktes och blev mångsidigare. Med hjälp av servicehelheten SIAM stöder vi våra kunder på bästa möjliga sätt under tjänsternas hela livscykel.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Vill du delta i diskussionen?
Dela fritt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *