simola

Pertti Simola

direktör, fortlöpande tjänster, ställföreträdare för verkställande direktören
f.1955
ekonom

 


Simola har varit direktör för enheten applikationstjänster vid Oy Samlink Ab sedan 2008. Före det var han servicedirektör på Elisa Abp 2004–2008 och direktör på Radiolinja Oy 2003–2004. Dessutom har han haft olika positioner på HTF/Elisa Abp, Finlands Bank, Sp-Palvelu Oy, SCAB och Andelsbankscentralen.