Pertti Simola

direktör, fortlöpande tjänster
ställföreträdare för verkställande direktören
f. 1955
ekonom


Simola har varit direktör vid Oy Samlink Ab sedan 2008. Före det var han servicedirektör och koncernens IT-direktör på Elisa Abp och direktör på Radiolinja Oy. Dessutom har han haft chefs- och ledningspositioner på Finlands Bank, Sp-Palvelu Oy, SCAB och Andelsbankscentralen.