Pentti Unkuri

toimitusjohtaja
s. 1961
diplomi-insinööri


Unkuri on toiminut Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Tätä ennen hän työskenteli tietohallintojohtajana OP-Pohjola osk:ssa ja Nets Oy:ssä 2011–2014. Vuosina 1990–2011 Unkuri vastasi Tieto-konsernissa sekä teknologia- että liiketoimintavastuullisista johtotehtävistä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tätä ennen Unkuri on toiminut asiantuntijatehtävissä IBM:n palveluksessa.