pirhonen

Jari Pirhonen

säkerhetsdirektör och medlem i den utvidgade ledningsgruppen
f. 1962
filosofie magister

 


Pirhonen har varit säkerhetsdirektör hos Oy Samlink Ab sedan 2004. Före det var han informationssäkerhetschef och -konsult hos AtBusiness Communications Oy (1998–2004) och innehade olika positioner vid Hewlett-Packard Oy (1989–1997). Pirhonen medlem i Information Security Forums Executive Board och har tidigare verkat som ordförande för Tietoturva ry.