lofman

Anna-Mari Löfman

produktutvecklingschef och ledningsgruppens personalrepresentant
f. 1980
diplomingenjör

 


Löfman har varit anställd av Oy Samlink Ab sedan 2008. Hon började på Samlink som projektchef och är i dag produktutvecklingschef. Före det arbetade hon med administration av partnerskap på Hewlett-Packard Oy.