Parempaa arkea uusissa tiloissa

Samlinkin kokonaisvaltainen kehitystyö etenee hyvää vauhtia. Toimintamallia on uudistettu, ja Espoon toimitilat ovat saaneet ilmepäivityksen. Tuoreet muutokset lisäävät viihtyvyyttä, vuorovaikutusta ja tehoja. Tavoitteena on ennen kaikkea parantaa asiakaskokemusta: kun työ sujuu talon sisällä, näkyy se myös ulospäin. Kehitystyö on saanut hyvää palautetta paitsi henkilöstöltä myös asiakkailtamme. Nyt yhteistyö sujuu entistäkin jouhevammin.

Samlinkin prioriteetti numero yksi on asiakaskokemuksen parantaminen entisestään. Osana kehityskokonaisuutta sisäistä toimintamallia uudistettiin ja tapaa toimia vietiin voimakkaasti vuorovaikutusta tukevaksi. Toimintamallin kehitystyö alkoi jo vuonna 2015 organisaatiorakenteen uudistamisen yhteydessä.

Oma malli toimia

Uuden toimintamallin pohjaksi otettiin kaksi johtavaa menetelmäraamia: ITIL ja SAFe. ITIL (Information Technology Infrasructure Library) on kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palvelujen johtamiseen ja hallintaan. SAFe (Scaled Agile Framework) puolestaan tarkoittaa ketterän kehityksen johtamista ja on vahvasti finanssialan omaksuma. Yhdistämällä kahden jo toimivaksi todetun menetelmän parhaat puolet, saatiin Samlinkille oma, asiakastyötämme tukeva tapa toimia. Vuonna 2016 uusi toimintamalli oli täydessä toiminnassa. On siirrytty vahvemmin matriisiorganisaatioon, jossa yli 20 tiimiä jakaa osaamistaan.

Meillä viihdytään

Työntekijöiden tyytyväisyys näkyy asiakkaan suuntaan parempana laatuna ja palveluna. Espoon toimitilauudistus toteutettiinkin paitsi tukemaan uutta toimintamallia myös parantamaan työntekijäkokemusta. Uuden toimintamallin periaatteiden mukaisesti toimistoa muokattiin vuorovaikutukseen kannustaviksi: seiniä poistettiin ja siirryttiin monitilatoimistoon. Lisäksi pikaneuvotteluhuoneiden määrää lisättiin. Viihtyvyyteen panostettiin tuomalla sisustukseen sohvanurkkauksia, Samlinkin brändivärejä ja viherkasveja.

Työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta valita kiinteä työpiste tai fleksaaminen, jolloin kiinteää työpistettä ei ole, vaan tarjolla on useita työtiloja, joista paikkansa voi aamuisin valita. Fleksaajat voivat hyödyntää myös keskittymisen mahdollistavia fokus-huoneita.

Onnistunut kokonaisuus

Uutta toimintamallia voidaan pitää onnistuneena niin asiakas- kuin työntekijäkokemuksenkin näkökulmasta. Asiakkaille sisäinen uudistuminen on tuonut selkeitä hyötyjä: tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet sekä laatua että tehokkuutta. Yhteistyö ja toiminnan läpinäkyvyys ovatkin tulleet sitä paremmiksi, mitä pidempään uutta toimintamallia on toteutettu.

Henkilöstön näkövinkkelistä katsottuna uudistukset ovat antaneet uutta virtaa jokapäiväiseen tekemiseen. Myös fleksaamiseen mukaan lähteneet ovat löytäneet paikkansa: mahdollisuutta istua tuttujen työkavereiden seurassa tai vaihtelun vuoksi mennäkin aivan uusien ihmisten pariin on pidetty toimivana. Vuorovaikutus tuo yhteenkuuluvuutta ja vahvistaa yhteishenkeä.