Olemme olemassa asiakkaitamme varten

Uudistumisemme pääsi täyteen vauhtiin vuonna 2016. Toteutimme sekä asiakaskokemusta että sisäistä toimintamallia kehittäviä toimenpiteitä.

Vuonna 2016 kehitimme toimintaamme yhä asiakaslähtöisemmäksi toteuttamalla laajan asiakaskokemusohjelman. Sen tavoitteena oli parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään ja tehdä asiakaslähtöisyydestä yhä vahvemmin toimintamme kulmakivi. Toimenpiteet tuottivat tulosta. Palvelukokemus on parantunut, samoin asiakastyytyväisyys.

Osana asiakaskokemuksen kehittämistä panostimme sisäiseen toimintamalliimme. Samlinkin oma, avoimuutta ja vuorovaikutusta korostava tapa toimia on ollut laajamittaisesti käytössä osana päivittäistä työtä koko vuoden. Espoon toimistossa toteutettiin myös toimitilauudistus, joka tukee uutta toimintamallia. Sisäinen uudistuminen on tuonut selkeitä hyötyjä asiakkaillemme; tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet sekä laatua että tehokkuutta.

Osoituksena korttiturvallisuusvaatimusten täyttämisestä ja laadustamme korttipalveluntarjoajana PCI DSS -sertifikaattimme uusittiin. Laajensimme myös asiakkaille tarjottavia palveluita ja otimme käyttöön uuden tietovarastoratkaisun. Aloitimme lisäksi asiakaspankeissa mittavan työasemauudistuksen, joka valmistui keväällä 2017.

Uudistuminen on tuonut selkeitä hyötyjä asiakkaillemme.

Asiakaspankkien digitalisaatiohankkeita käynnistettiin ja edistettiin. Tuotannossa on ollut kaiken kaikkiaan hyvä käytettävyys läpi vuoden. Asiakastyytyväisyys onkin ollut hyvällä tasolla ja asiakkaidemme arviot merkittävistä toimituksista erinomaisia.

Saavutimme taloudelliset tavoitteemme ja olemme toimineet kustannustietoisesti kaikilla alueilla. Seuraavaksi keskitymme peruspankkijärjestelmän uudistamiseen sekä asiakaskokemuksen edelleen kehittämiseen.

Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme vuodesta 2016.

Pentti Unkuri
toimitusjohtaja