Muutoshallintaa viranomaisten ehdoilla

Finanssialan uusien viranomaisvaateiden sovittaminen käytäntöön vaatii pankkitoimijalta usein muutoksia sekä järjestelmiin että liiketoimintamalleihin. Kevyimmillään muutokset solahtavat arkeen päivitettyinä työkaluina. Suurimmat uudistukset taas vaativat prosessimuutoksia eri osa-alueilla eivätkä jää loppuasiakkaaltakaan huomaamatta. 

Pankkijärjestelmiin vaikuttavat viranomaishankkeet kuuluvat olennaisena osana Samlinkin toimintaan, mutta vuosi 2017 oli poikkeuksellisen intensiivinen. Työtä ovat aiheuttaneet esimerkiksi IFRS 9, T2S, MiFID II, PSD2 ja GDPR -sääntely. Suurin yksittäinen hanke on ollut valmistautuminen IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin voimaantuloon yhteistyössä Samlinkin, tytäryhtiö PP-Laskennan ja asiakkaiden kesken.

Vuoden 2018 alusta voimaan astunut IFRS 9 -standardi muuttaa rahoitusinstrumenttien luokittelua ja arvostamista. Se vaikuttaa sekä lainasaamisten että sijoitusinstrumenttien käsittelyyn niin pankin päätöksenteossa kuin raportoinnissakin. IFRS 9 -standardin myötä muun muassa aikaisempi kaavamainen luottotappioiden arviointi korvataan mallinnukseen perustuvalla toimintatavalla.

Projektiosaaminen testissä

Sijoituspalveluiden kehittämisen päällekkäiset hankkeet ovat testanneet Samlinkin projektinhallinta- ja resursointikykyä. T2S-hanke, jossa uudistetaan arvopaperikaupan keskitetty selvitys- ja säilytysjärjestelmä, on pitänyt Samlinkin asiantuntijat kiireisinä ja asiakkaat testausvalmiudessa koko vuoden.

Sama pätee sijoittajansuojaa parantavaan MiFID II -sääntelyyn. MiFID II avaa sijoittamispalvelut ja niistä määräytyvät palkkiot kuluttajille, mikä helpottaa tuotteiden ja palveluiden vertailtavuutta. Sääntely asettaa myös asiakasrajapinnassa toimivalle pankkihenkilöstölle osaamis- ja kokemusvaatimuksia.

Maksujenvälitys helpottuu

Uusi maksupalveludirektiivi PSD2 pakottaa pankit avaamaan maksu- ja asiakastietorajapintojaan kolmansille osapuolille, mikä muuttaa merkittävästi verkossa tapahtuvaa maksujenvälitysliiketoimintaa.

Maksupalveluiden tarjoaja voi olla tulevaisuudessa mikä tahansa yritys toimialasta riippumatta. PSD2:n myötä syntynee myös uusia pankista riippumattomia maksutapoja kuten fintech-toimijoiden kehittämiä mobiilisovelluksia. Uusi käytäntö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista ja siten turvallisempaa maksujen käsittelyä.

Toukokuussa 2018 voimaan astuvan GDPR-tietosuoja-asetuksen kannalta Samlink on tiedonkäsittelijä ja sen asiakasyritykset rekisterinpitäjiä. Vaikka pankki- ja finanssiala on jo lähtökohtaisesti tarkoin säädeltyä, tarkoittaa GDPR tuotekehitystoimia myös Samlinkille.

Yhteispeliä asiakkaan eduksi

Viranomaishankkeet ovat antaneet uusia näkökulmia kumppaniyhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Samlink vahvistaa rooliaan asiantuntevana ja luotettavana kokonaispalvelutoimittajana, mikä tarkoittaa yhä sujuvampia prosesseja myös alihankkijoiden kanssa.

Asiakkaalle on tärkeintä saada päivitettyä tietojärjestelmänsä ketterästi nykyvaateiden mukaiseksi. Uudet tekniset ratkaisut vaativat vahvan toimialaymmärryksen, joustavan palveluasenteen, saumattoman monitoimittajamallin ja lainsäädännön tulkintaan perustettuja asiantuntijatyöryhmiä.

0 Vastausta

Vastaa

Haluatko liittyä keskusteluun?
Jaa vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *