MOT NYA UTMANINGAR MED VISIONENS KRAFT

År 2014 firade Samlink sitt 20-årsjubileum. Den gedigna kompetensen om finanssektorn gav stabilt resultat, men framtiden verkade osäker. Priskonkurrensen inom IT-tjänster för finanssektorn ökade, kraven på effektivitet steg och förändringar i Samlinks kundrelationer var aktuella.

Pentti Unkuri, som hade börjat som verkställande direktör för Samlink i oktober 2014, startade snabbt reformer inom Samlink. Det var viktigt att företaget kom närmare kunderna, att effektivisera och förtydliga verksamheten, inrikta det bassystemet mot framtiden och modigt överväga nya operativa modeller. Det var nödvändigt att genomföra stora förändringar för att tillfredsställa kundernas behov även framöver. En tid av snabba reformer började.

Klart målläge genom arbetet med strategin

Vi började söka efter ny kurs för Samlink genast i slutet av 2014. Hela grunden för verksamheten synades, och till slut förnyades såväl missionen och visionen som de strategiska målen och fokusområdena i omfattande samarbete med personalen och kunderna. Samlinks nya mål blev ”Kunskap, vilja, teknik – eftertraktade lösningar inom finansbranschen för våra kunders framgång”.

Målet för arbetet med strategin var att ta fram klara och begripliga mål och operativa planer. Därför blev slutresultatet en text på ett A4-ark som beskrev nya Samlink och företagets relation till de strategiska målen. Vi ville också visualisera den nya framtiden på ett sätt som avvek från andra IT-företag. Vi skippade alla processcheman och liknade nya Samlink vid ett grönt träd.

Att förstå att reformerna var nödvändiga var en kritisk faktor för hur reformerna skulle lyckas under 2015. Å andra sidan kräver fortlöpande förändringar även engagerande mål. Därför var det viktigt att skapa en berättelse som väcker känslor och kräver en gemensam vilja för att bli verklighet: Vi är den starkaste inhemska partnern i finanssektorn. Vi är en eftertraktad leverantör. Vi är en eftertraktad arbetsgivare.

Kundupplevelser en framgångsfaktor

Våren 2016 har mycket förändrats jämfört med början av berättelsen. Arbetet fortsätter och härnäst kommer Samlink att fokusera på kundupplevelser. Digitaliseringen, förändringarna i affärsverksamheten och konsumenternas ökade förväntningar har gjort kundupplevelserna till en av de mest kritiska framgångsfaktorerna för affärsverksamhet i alla sektorer.

Om en tjänst inte utvecklas genom att bedöma de upplevelser som den ger skapar tjänsten inte det värde som kunderna förväntar sig av den. På Samlink ser vi till att det går bra för kunderna tillsammans med oss – även framöver.