Menestyksen takana on toimiva yhteistyö

Tavoitteet paremman asiakaskokemuksen ja uuden toimintamallin osalta saavutettiin. Menestyksen takana on toimiva yhteistyö.

Samlinkin vuotta 2016 ohjasivat peruspankkijärjestelmän uudistamisen valmisteluun liittyvät toimenpiteet. Asiakastyytyväisyyden parantamisessa onnistuttiin, samoin uuden toimintamallin käyttöönotossa. Kokonaisuuksien hallinnan rooli on korostunut tuotekehityksessä, mikä näkyi muun muassa häiriönhallinta- ja integraatiopalveluiden kehitystyössä.

Uusi sisäinen toimintamalli oli vuonna 2016 täydessä toiminnassa. Se näkyy paitsi tavassa toimia myös Espoon toimitiloissa, joista tehtiin avoimemmat ja vuorovaikutusta tukevat. Asiakaspankkien konttoreissa käynnistettiin mittava työasemauudistus.

Tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä.

Tuotantotoiminnan käytettävyys oli erinomaisella tasolla vuonna 2016. Yhteistyö toimittajiemme kanssa takasi mallikelpoisen toimintavarmuuden. Kriittisissä järjestelmissä käytettävyys oli 100 % lähes koko vuoden ajan. Käsiteltyjen tapahtumien määrä kasvoi edelleen ollen vuonna 2016 noin 1,8 miljardia.

Vuoden aikana Samlinkissa suoritettiin useita turvallisuusauditointeja, kuten PCI DSS ja ISAE 3402, jotka osoittivat turvallisuuden hallinnan ja toteutuksen olevan finanssialan vaatimalla korkealla tasolla. Aloitimme myös valmistautumisen EU:n tietosuoja-asetuksen asettamien uusien vaatimusten toteuttamiseksi. Turvallisuustyömme kulmakivinä ovat turvallisuustietoinen henkilökunta ja johto, toimiva toimiala- ja viranomaisyhteistyö sekä laaja turvallisuuden osaamisverkosto muun muassa globaalin Information Security Forumin kautta.

Avaintapahtumat 2016

  • PCI DSS -sertifikaatti uusittiin osoituksena tietoturva- ja laatuvaatimusten täyttämisestä.
  • Asiakaskokemusohjelman systemaattinen kehitystyö on parantanut asiakastyytyväisyyttä.
  • Toimintamalli- ja toimitilauudistus veivät samlinkilaisten arkea yhä ketterämpään suuntaan.