Luotsaus on visio tulevasta

Samlink tarjoaa näkemyksiä finanssialan tulevaisuuden teemoista. Nämä luotsauksina tunnetut katsaukset käsittelevät teknologiaa, trendejä ja sääntelyä. Luotsaukset ovat kattavia tietopaketteja, joissa finanssialan aiheita ja ilmiöitä tarkastellaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Vuonna 2016 luotsauksista tehtiin julkisia, kun niiden julkaiseminen aloitettiin Samlinkin verkkosivuilla.

Vuonna 2016 Samlinkin julkaisemien luotsausten aiheina olivat PSD2, blockchain, tiedolla johtaminen ja mobiilimaksaminen. Käsiteltävät aiheet löydetään seuraamalla markkinaa ja tunnistamalla juuri ne, joilla on merkitystä asiakkaille. Valittavan aiheen tulee olla merkityksellinen finanssialalle, joka on Samlinkin strateginen toimiala.

Useimmiten kyse on kokonaisuuksista, joiden ymmärtäminen ei ole ihan helppoa ja suoraviivaista. Samlink ottaa aiheen haltuun, tiivistää mistä on kyse sekä mitä on tapahtumassa, hahmottaa haasteet ja mahdollisuudet – sekä esittää suosituksia toimenpiteistä. Jokaisessa luotsauksessa mukana myös suositteluja siitä, miten käsiteltävän aiheen osalta voisi edetä.

Asiakas keskiössä

Samlink on määritellyt strategiassaan yhdeksi tavoitteistaan menestymisen asiakkaan kanssa. Asiakas ja asiakaskokemus kulkevat keskiössä aina ideoinnista toteutukseen asti myös luotsausten osalta.

Luotsausten koostamisesta vastaa Samlinkin asiantuntijaryhmä, joka osallistaa keskusteluun ulkopuolisia asiantuntijoita ja asiakkaan edustajia. Näin voidaan varmistaa, että aihe on ymmärretty asiakkaiden liiketoiminnan kannalta oikealla tavalla ja kokonaisuus mahdollistaa asiakkaan kanssa menestymisen. Lopputuloksena eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä on verkkosivuilla julkaistu julkinen luotsaus. Lisäksi Samlinkin asiakkaat saavat laajemman pohdinnan aiheesta.

Luotsaukset siis paitsi syntyvät asiakkaiden kanssa sparraillen, myös tukevat heidän liiketoimintaansa nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä.

Tavoitteena keskustelu

Samlinkin julkiset luotsaukset tuottavat kattavia paketteja finanssialalle ajankohtaisista aiheista. Niiden tarkoituksena on paitsi toimia asiakkaan tietopakettina myös aikaansaada ja ennen kaikkea ylläpitää keskustelua alaan vaikuttavista aiheista suuressa mittakaavassa. Luotsauksiin liittyykin vahvasti dialogi – ei vain Samlinkin ja asiakkaan välillä vaan koko toimialalla kilpailijoiden, kumppaneiden ja palveluntuottajien kesken. Avoimella dialogilla laajennetaan yhteistä ymmärrystä meneillään olevasta ja kohta tulevasta. Samlink luotsaukset tuottavatkin finanssialalle yhteistä näkemystä. Keskustelu jalostuu paitsi Samlinkin asiakkaiden, myös koko Suomen finanssialan eduksi.