Kokemuslähettiläät välittävät henkilöstön fiiliksiä

Pankkijärjestelmät sisältävät toiminnallisuuksia, joiden tunteminen vaatii kykyä hahmottaa laajoja palvelukokonaisuuksia. Vahva osaaminen on toiminnan perusedellytys. Asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin ja tuloksekkaaseen tekemiseen.

Viimeisen kolmen vuoden aikana Samlinkista on muovattu uuden strategian mukainen ketterä organisaatio. Samlinkilaisten roolit ja vastuut avattiin ja jaettiin uudelleen. Tavoitteena oli sujuvoittaa tiimien toimintaa sekä parantaa projektien budjetinpitoa ja läpimenoaikoja.

Henkilöstön käyttöön otettiin uusi toiminnanohjausjärjestelmä sekä muita työn seurantaan ja tulosten mittaamiseen tarkoitettuja välineitä. Samalla myös työtilat uudistettiin. Nyt ajatuksena on tarjota työntekijöille inspiroivia tiloja hedelmälliselle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle.

Yhteisrintamassa asiakasta ajatellen

Uudistumistarve kumpusi omistaja-asiakkaiden tarpeista. Kaiken lähtökohtana on paremman asiakaskokemuksen tuottaminen. Tähän pyritään ketterään kehittämiseen nojaavalla toimintamallilla, jonka perustana on sujuva kommunikointi asiakkaiden, samlinkilaisten, alihankkijoiden, konsulttien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kesken.

Uuden toimintatavan myötä henkilöstöltä odotetaan aiempaa kattavampaa kokonaiskuvan ymmärrystä. Palveluintegraattorin roolissa Samlink tarjoaa asiakkailleen apua yhden luukun periaatteella.

Vaikuttamismahdollisuuksia

Lyhyessä ajassa tapahtui paljon henkilöstöä koskevia muutoksia, mikä näyttäytyi myös ennakkoluuloina ja kisaväsymyksenä. Työntekijäkokemuksen tärkeyden ymmärtäminen ja korostaminen on tuonut tehokkuusajattelun rinnalle uuden inhimillisemmän näkökulman. Työntekijöitä kuullaan ja otetaan mukaan kehittämistyöhön, mikä on lisännyt työhyvinvointia ja vahvistanut henkilöstön keskinäistä luottamusta.

Työntekijäkokemuksen lähettiläiksi on koottu yli parin kymmenen työntekijän ryhmä. Lähettiläät kokoontuvat säännöllisesti samaan pöytään henkilöstöhallinnon kanssa. Johto työskentelee henkilöstön edustajien kanssa myös muilla foorumeilla.

Ilmapiiri houkuttelee paluumuuttajia

Kunnianhimoisista kehitystavoitteista ja lukuisista muutostarpeista huolimatta samlinkilaiset kokevat työnsä merkitykselliseksi, sopivan haasteelliseksi ja mielekkääksi. Esimiesten valmiuksia uusien haasteiden parissa painivien alaisten kohtaamiseen on nostettu muutosjohtajakoulutuksilla. Koulutus on ollut tuloksellista, ja esimiestyöskentely on saanut työntekijöiltä kiitosta.

Hyvä fiilis välittyy myös vuonna 2017 tehdystä henkilöstötutkimuksesta. Samlinkilla kollegat kunnioittavat toisiaan ja toimivat sen mukaan. Samlink kuulee, tapaa ja perehdyttää mielellään uusia osaajia joukkoonsa. Onpa tiimejä saatu useampaan otteeseen täydennettyä paluumuuttajillakin.

0 Vastausta

Vastaa

Haluatko liittyä keskusteluun?
Jaa vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *