Ett omfattande projekt förnyar det grundläggande banksystemet

År 2018 kommer Samlink att inleda en förnyelse av sitt grundläggande banksystem i nära samarbete med kundbankerna ock samarbetspartnerna.

Förnyelsen hjälper Samlink att svara på framtida utmaningar och möjliggör en flexiblare utveckling av bankernas affärsverksamhet. Samlink har förberett förnyelsen i flera år.

Projektet är omfattande och kräver kraftiga insatser av alla parter i projektet.

De pågående förhandlingarna mellan våra ägare och norska Evry påverkar genomförandet av projektet.

Reformen påskyndar och underlättar utvecklingen av tjänster.

Det centrala målet för förnyelsen av det grundläggande banksystemet är att påskynda och underlätta utvecklingen av digitala banktjänster. Möjligheterna att utnyttja digitalisering är stora inom banksektorn. Vi stöder våra kunder i utnyttjandet av dessa möjligheter för att skapa digitala banker.

Vi fortsätter också att stödja våra kunder i utvecklingen av bankregleringen och nya banktjänster. Vårt nya datalager togs i bruk i fjol. Härnäst kommer vi att införa en modern arkivlösning i produktion.

 


Kundgränssnitten öppnas

PSD2-betaltjänstdirektivet som har trätt i kraft förutsätter att bankerna öppnar sina kundgränsytor för tredje parter. En betaltjänstleverantör kan framöver vara vilket företag som helst oberoende av bransch. För bankerna öppnar reformen möjligheter till nya partnerskap, en större kundkrets och ett bredare servicesortiment.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Vill du delta i diskussionen?
Dela fritt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *