DIGITALISERING FÖRST PÅ AGENDAN

Samlinks nya vision fastställdes i början av 2015, och digitaliseringen fick allt större fokus på företagets agenda: Samlink vill främja digitaliseringen inom finanssektorn.

Digitaliseringen av tjänster och system är ett globalt fenomen där villkoren på marknaderna i världen förändras. Information, produkter och tjänster i digital form är redan så integrerade i vardagen att de kraftigt påverkar vår kultur och vårt beteende. De framgångsrika företagen ser nya möjligheter och frågar sig om traditionella produkter och operativa modeller har en plats i ett digitaliserat samhälle.

Digitaliseringsiver

När man granskar Samlinks synlighet under 2015 kan man inte undvika digitalisering. I årets nummer av tidskriften LINKS! diskuteras digitaliseringens möjligheter och konsekvenser för tjänster och utvecklingen av dem. I nyheterna beskrivs utvecklingen av mobila och digitala tjänster samt ett anförande på ett seminarium om digitala tjänster inom finanssektorn. Även Samlinks kundevenemang fokuserade på utnyttjande av de möjligheter som digitaliseringen medför. Termer såsom BigData, mobilcertifikat, blockchain, Pop up-bank, biometri, analytik och virtualitet, blev plötsligt en del av finanssektorns och Samlinks vardag.

Även inom Samlink engagerar digitaliseringen och väcker diskussion. Under 2015 delade diskussionsgruppen för marknadsuppföljning månatligen studier, nyheter och rapporter om ämnet. Den gemensamma databanken växer hela tiden.

Trender uppmuntrar till utveckling

Utvecklingen av digitala tjänster inom finanssektorn går het, och rapporterna om trender målar upp en bild av framtiden. Samlinks experter på utvecklingen av affärsverksamhet blev i slutet av 2015 eld och lågor över Gravitytanks rapport om finanstrender. Den uppmuntrar aktörer inom finanssektorn att bland annat utveckla lösningar för betalning i realtid och massplaceringar samt att utnyttja Blockchain-teknik. Verkställande direktör Pentti Unkuri blev i sin tur inspirerad av de megatrender inom digitalisering som Världens ekonomiforum räknat upp, och han delade med sig av sina observationer i tidskriften LINKS!.

Samlink stöder bankkunderna i att gripa tag i digitaliseringens möjligheter. De bästa slutresultaten uppnås genom att utnyttja tvärvetenskaplig kompetens. Därför utgörs ryggraden i Samlinks aktiviteter av samarbete, medan verktygen är bland annat analytik, workshoppar, marknadsuppföljning och servicedesign.

Trenderna visar att aktörerna inom finanssektorn förväntas komma med innovativa och dynamiska nya lösningar. ”Uber”-ögonblicket kan vara nära i finanssektorn. Det gäller att agera modigt.