Boteilla tehokkuutta liiketoimintaan

Kaikissa pankeissa on työtehtäviä, joita voidaan automatisoida ohjelmistorobottien eli bottien avulla tai muilla soveltuvilla menetelmillä. Vuonna 2018 Samlinkissa otettiin tuotantoon ensimmäiset botit.

Samlinkin botit automatisoivat pankkien työtehtäviä hyödyntämällä olemassa olevien sovellusten käyttöliittymiä, järjestelmärajapintoja ja tietovarantoja. Botit voivat toimia ihmisten kanssa tiiminä tai itsenäisesti ihmisten rinnalla. Yhdessä botit ja ihmiset muodostavat asiakkaan tarpeita optimaalisesti palvelevan hybridityövoiman.

Bottityövoiman hyödyntäminen yleistyy vauhdilla

Ensimmäinen bottiresurssi otettiin Samlinkin asiakkaiden käyttöön kesällä 2018. Ennen sitä ohjelmistorobotiikkatiimin toimintaa käynnisteltiin vuoden ajan. Nyt botteja on tuotannossa useita, ja ne säästävät kuukausittain monen henkilötyövuoden työpanoksen sekä lisäävät työn mielekkyyttä.

Botit nopeuttavat pankin palvelua esimerkiksi valmistelemalla opintolainahakemukset päätöstä varten. Ne vähentävät työmäärää suorittamalla tehtäviä ihmisten rinnalla itsenäisesti tai ihmisten pyynnöstä sekä ohjaamalla asiantuntijaosaamista vaativat tehtävä ihmisille ratkaistavaksi.

Pankin työntekijöiden aikaa vapautuu tuottavampiin asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtäviin. Parhaimmillaan myös heidän työntekijäkokemuksensa paranee. Pankin asiakkaille bottien tekemä taustatyö taas näkyy lyhyempinä käsittelyaikoina ja palvelun nopeutena.

Kuin kuka tahansa työntekijä

Kehitystyö lähtee aina liikkeelle nykytilan ymmärtämisestä ja automatisointipotentiaalin arvioinnista. Tavoitteena on suunnitella automatisoitu prosessi, jolla saavutetaan asiakkaan toivomat hyödyt, sekä optimoida hybridityövoiman sujuva yhteistyö sen toteuttamisessa.

Jos automatisointi todetaan mielekkääksi, edetään käytännön kehittämiseen ja lopulta bottiresurssin tarjoamiseen palveluna asiakkaalle. Työnantajan näkökulmasta botti on kuin työntekijä, jolle maksetaan kuukausipalkkaa palvelumaksun muodossa.

Kaiken takana on ihminen

Botti työskentelee tarvittaessa vuorokauden ympäri, mutta sen ohjelmointiin ja huolenpitoon tarvitaan ihmistä. Samlinkin ohjelmistorobotiikkatiimissä työskentelee tällä hetkellä 15 ammattilaista. Yhteistyössä talon muiden asiantuntijoiden kanssa asiakkaalle voidaan aina tarjota liiketoiminnallisesti järkevintä älykästä automaatiota.

Samlinkin palvelumallissa korostuu automatisoitavan prosessin ymmärtämisen merkitys. Ennen varsinaista automatisointia on tärkeää ymmärtää prosessi kokonaisuudessaan, mitä kannattaa automatisoida ja miten automatisoitavasta prosessista saadaan toimiva kokonaisuus. Parhaan lopputuloksen takaava räätälöity automatisointiratkaisu syntyy prosessianalyysin ja palvelumuotoilun kautta.

Liiketoiminnan automatisointi kehittyy vauhdilla myös lähitulevaisuudessa. Samlinkin tavoitteena on edistää hybridityövoiman toimivuutta entisestään siten, että ihmiset ja botit voivat aidosti muodostaa yhtenäisen tiimin, jonka prosessit ovat sujuvia ja tehokkaita. Bottien avuksi on myös tarkoitus lisätä älykkyyttä tekoälyteknologioilla, mikä tarjoaa mahdollisuuksia uusiin aluevaltauksiin.

0 Vastausta

Vastaa

Haluatko liittyä keskusteluun?
Jaa vapaasti!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *