Julkaisija: Sonja Sjögren

Direktiivi muutoksen kirittäjänä

Tutkimusten mukaan kuluttajat arvostavat pankkipalveluissa maksamisen ja tunnistautumisen helppoutta, luotettavaa tietoturvaa sekä täyden palveluvalikoiman digitaalista saatavuutta ympäri vuorokauden. Näihin odotuksiin voidaan vastata esimerkiksi Open Bankingilla, jonka ajankohtainen maksupalveludirektiivi PSD2 mahdollistaa. Euroopan parlamentin hyväksymä maksupalveludirektiivi PSD2 pyrkii lisäämään pankkitoimialan kilpailua ja innovatiivisuutta sekä tarjoamaan kuluttajille laajempaa palveluvalikoimaa. Direktiivin maksuihin liittyvät säännökset tulivat voimaan tammikuussa 2018. Rajapinnat […]

Uutta kohti

Vuoden 2018 aikana toteutimme useita asiakkaiden liiketoimintaa tehostavia hankkeita ja tuotantomme käytettävyys säilyi erinomaisella tasolla.  Käynnissä olleet neuvottelut Samlinkin uudesta roolista saatiin päätökseen vuoden 2019 alussa. Samlinkin omistajapankit ja Cognizant julkistivat tammikuussa 2019 merkittäviä uutisia: Cognizant toimittaa uuden peruspankkijärjestelmän Säästöpankkiryhmälle, Oma Säästöpankille ja POP Pankki -ryhmälle, ja osana pankkien kanssa tehtyä sopimuskokonaisuutta Cognizant ostaa pankkien […]

Yhteenveto vuodesta 2018

Peruspankkijärjestelmän uudistamishanke käynnistyi vuoden lopulla. Useimmat toteutetut ja käynnistetyt projektit liittyivät viranomaisvaateisiin ja asiakkaiden digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Samlink on usean vuoden aikana huolellisesti valmistautunut mittavaan peruspankkiuudistushankkeeseen. Vuoden 2018 aikana tehtiin lopulliset tuotevalinnat, joiden pohjalta uusi järjestelmä rakennetaan. Pääroolissa ovat Temenos-ohjelmistotoimittajan tuotteet. Vuoden lopulla käynnistettiin Temenos-ohjelmistojen koulutukset ja monia projekteja, joilla suoraviivaistetaan siirtymistä nykyjärjestelmästä uuteen järjestelmään. […]

Cognizant allekirjoittanut sopimuksen Samlinkin ostamisesta

Tammikuussa 2019 allekirjoitettu sopimus vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kaupan vahvistamisen jälkeen alkaa integraatioprosessi, jonka kanssa yhtäaikaisesti Samlink kehittää uutta peruspankkijärjestelmää Säästöpankkiryhmälle, Oma Säästöpankki Oyj:lle ja POP Pankki -ryhmälle. Kauppa antaa hyvät lähtökohdat Samlinkin kasvulle. Cognizant on yksi maailman johtavista asiantuntijapalveluita tarjoavista yrityksistä. Yhtiö on sijalla 195 Fortune 500 -listalla ja mukana myös maailman arvostetuimpien yhtiöiden […]

Boteilla tehokkuutta liiketoimintaan

Kaikissa pankeissa on työtehtäviä, joita voidaan automatisoida ohjelmistorobottien eli bottien avulla tai muilla soveltuvilla menetelmillä. Vuonna 2018 Samlinkissa otettiin tuotantoon ensimmäiset botit. Samlinkin botit automatisoivat pankkien työtehtäviä hyödyntämällä olemassa olevien sovellusten käyttöliittymiä, järjestelmärajapintoja ja tietovarantoja. Botit voivat toimia ihmisten kanssa tiiminä tai itsenäisesti ihmisten rinnalla. Yhdessä botit ja ihmiset muodostavat asiakkaan tarpeita optimaalisesti palvelevan hybridityövoiman. […]