Julkaisija: Nina Toivola

Mittava hanke uudistaa peruspankkijärjestelmän

Vuoden 2018 aikana Samlink käynnistää peruspankkijärjestelmän uudistuksen tiiviissä yhteistyössä asiakaspankkiensa ja kumppaniensa kanssa. Peruspankkijärjestelmän uudistus mahdollistaa tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen ja tuo uudenlaista joustavuutta pankkien liiketoiminnan kehittämiseen. Samlink on valmistellut uudistusta jo usean vuoden ajan. Projekti on mittava ja edellyttää vahvaa panosta kaikilta hankkeen osapuolilta. Meneillään olevat neuvottelut omistajiemme ja norjalaisen Evryn välillä vaikuttavat hankkeen toteutustapaan. […]

Yhteenveto vuodesta 2017

Valmistautuminen peruspankkijärjestelmän uudistamiseksi jatkui. Vuoden aikana toteutettiin onnistuneesti useita merkittäviä ja laajoja toimituksia. Vuonna 2017 peruspankkijärjestelmän uudistamisen valmistelun toimenpiteet jatkuivat.  Uusi tietovarasto otettiin käyttöön ja tulevaisuuden arkistoratkaisun rakentaminen alkoi. Viranomaissääntelyyn liittyvät IFRS 9 -standardi, sijoittajansuojaa parantava MiFID II ja EU:n tietosuoja-asetus olivat merkittäviä teemoja. Asiakkaiden liiketoiminnan kehittymistä tukevia toimituksia ja digitaalisten pankkipalveluiden kehittämistä tehtiin monipuolisesti. […]

Merkittävien uutisten ja hankkeiden vuosi 2017

Rakensimme tulevaisuutta asiakkaillemme ja itsellemme. Vuoden aikana oli paljon sääntelyyn liittyviä ja asiakkaidemme digitalisointihankkeiden kehitysprojekteja. Keskityimme tukemaan asiakkaitamme heidän toimintaympäristönsä muutoksissa ja liiketoimintansa digitalisoinnissa. Valmistelutyöt peruspankkijärjestelmän uudistamiseksi jatkuivat, ja käynnistimme muun muassa tulevaisuuden arkistoratkaisun rakentamisen. Viranomaissääntelyyn liittyvä kehitys oli voimakasta. Merkittävä osa vuoden kehityspanoksesta käytettiin vaatimusten mukaisuuden ylläpitämiseen. Useiden vuosien projekti, moderni rahoitushallintajärjestelmä Finnveralle, otettiin […]

Kokemuslähettiläät välittävät henkilöstön fiiliksiä

Pankkijärjestelmät sisältävät toiminnallisuuksia, joiden tunteminen vaatii kykyä hahmottaa laajoja palvelukokonaisuuksia. Vahva osaaminen on toiminnan perusedellytys. Asiakaslähtöisyys ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin ja tuloksekkaaseen tekemiseen. Viimeisen kolmen vuoden aikana Samlinkista on muovattu uuden strategian mukainen ketterä organisaatio. Samlinkilaisten roolit ja vastuut avattiin ja jaettiin uudelleen. Tavoitteena oli sujuvoittaa tiimien toimintaa sekä parantaa projektien budjetinpitoa ja läpimenoaikoja. […]

Muutoshallintaa viranomaisten ehdoilla

Finanssialan uusien viranomaisvaateiden sovittaminen käytäntöön vaatii pankkitoimijalta usein muutoksia sekä järjestelmiin että liiketoimintamalleihin. Kevyimmillään muutokset solahtavat arkeen päivitettyinä työkaluina. Suurimmat uudistukset taas vaativat prosessimuutoksia eri osa-alueilla eivätkä jää loppuasiakkaaltakaan huomaamatta.  Pankkijärjestelmiin vaikuttavat viranomaishankkeet kuuluvat olennaisena osana Samlinkin toimintaan, mutta vuosi 2017 oli poikkeuksellisen intensiivinen. Työtä ovat aiheuttaneet esimerkiksi IFRS 9, T2S, MiFID II, PSD2 ja […]

IT-arjen vastuunkantaja

Kokeneena finanssialan palvelutuottajana Samlink tuntee asiakkaidensa IT-prosessit ja liiketoiminnan erityispiirteet. Yritys integroi menestyksekkäästi palveluita haasteellisessa ympäristössä. Kaiken tekemisen lähtökohtana on paras mahdollinen palvelukokemus asiakkaalle. Samlinkin kehittämä SPOC-palvelu (Single Point of Contact) vahvistaa asiakaslupausta täyden palvelun IT-toimittajasta. Sen ideana on keskittää kaikki tietojärjestelmäongelmiin liittyvät yhteydenotot samaan paikkaan. Käytännössä tämä tarkoittaa keväällä 2017 lanseerattua keskitettyä asiakastukipalvelu Service […]

Luotsaus on visio tulevasta

Samlink tarjoaa näkemyksiä finanssialan tulevaisuuden teemoista. Nämä luotsauksina tunnetut katsaukset käsittelevät teknologiaa, trendejä ja sääntelyä. Luotsaukset ovat kattavia tietopaketteja, joissa finanssialan aiheita ja ilmiöitä tarkastellaan liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Vuonna 2016 luotsauksista tehtiin julkisia, kun niiden julkaiseminen aloitettiin Samlinkin verkkosivuilla. Vuonna 2016 Samlinkin julkaisemien luotsausten aiheina olivat PSD2, blockchain, tiedolla johtaminen ja mobiilimaksaminen. Käsiteltävät aiheet löydetään seuraamalla […]

Katse kokonaisuuteen!

Järjestelmiä, koodia ja palveluita ostetaan yhä enemmän palveluna. Kun IT:tä hankitaan eri toimittajilta, tarvitaan myös taho, joka hallinnoi kokonaisuutta. Integraatiopalvelujen kysyntä kasvaakin jatkuvasti. Samlink tarjoaa kokonaisuuden hallinnan palvelua kilpailuetuinaan paitsi tekninen osaaminen myös finanssialan tuntemus. Finanssialan bisnes tehdään tietojärjestelmien avulla, ja liiketoiminnan edellytyksenä ovat toimivat järjestelmät. Kun IT hankitaan palveluna eri toimittajilta, korostuu kokonaisuuksien hallinnan rooli. […]

Parempaa arkea uusissa tiloissa

Samlinkin kokonaisvaltainen kehitystyö etenee hyvää vauhtia. Toimintamallia on uudistettu, ja Espoon toimitilat ovat saaneet ilmepäivityksen. Tuoreet muutokset lisäävät viihtyvyyttä, vuorovaikutusta ja tehoja. Tavoitteena on ennen kaikkea parantaa asiakaskokemusta: kun työ sujuu talon sisällä, näkyy se myös ulospäin. Kehitystyö on saanut hyvää palautetta paitsi henkilöstöltä myös asiakkailtamme. Nyt yhteistyö sujuu entistäkin jouhevammin. Samlinkin prioriteetti numero yksi […]

Yhteistyössä asiakkaiden kanssa – ja parhaaksi

Peruspankkiuudistus ja asiakaskokemusohjelma ovat vuoden 2017 tärkeimmät teemamme. Toteutamme molempia tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kehitämme asiakaskokemusta, toimintamalliamme ja osaamistamme yhä paremmin asiakkaitamme palvelevaksi. Visiomme tietoa, tahtoa, tekniikkaa johdattaakin Samlinkia myös vuonna 2017: tiedostamme tietotekniikan hyödyntämismahdollisuudet finanssipalveluiden kehittämisessä, tahdomme palvella asiakkaitamme yhä paremmin ja olemme digitalisaation tuomien mahdollisuuksien luotettava ja laadukas toteuttaja. Tämän vuoden keskeisin teema […]