Kundupplevelser en framgångsfaktor för hela Samlink

Vi vill utveckla vår verksamhet i en allt mer kundorienterad riktning, och detta är vårt viktigaste tema under 2016. Vi förbereder oss också på en förnyelse av det grundläggande banksystemet.

Kundupplevelser är den viktigaste framgångsfaktorn för Samlinks affärsverksamhet. Vår uppgift är att skapa en smidig vardag för våra kunder genom tillförlitliga, effektiva och ändamålsenliga tjänster. Dessutom stöder vi utvecklingen av kundernas affärsverksamhet genom nya och innovativa idéer. Framgång i dessa aktiviteter skapar grunden för positiva kundupplevelser. Hela Samlink fokuserar på detta.

Vi vill skapa framgång tillsammans med våra kunder och vara den starkaste inhemska partnern inom finanssektorn.

I år utför vi kundleveranser och utvecklar våra produkter så att de betjänar våra kunder ännu bättre. Vi kommer bland annat att lansera ett helt nytt lånesystem och överföra vår datalagerslösning till en ny miljö.

Digitaliseringen inom finansbranschen kommer att återspeglas kraftigt i Samlinks verksamhet under de kommande åren. Kundernas behov påverkar även utvecklingen av Samlinks grundläggande banksystem. Tills vidare har vi grundligt utrett alternativa lösningar för förnyelsen av bassystemet, och målet är att slutföra arbetet under 2016.

Samlink har förnyats på ett imponerande sätt, och vi är på väg mot vår vision som går ut på att vara den starkaste inhemska partnern inom finansbranschen.

Digitaliseringen skapar ock utmanar

Hela samhället digitaliseras och finansbranschen befinner sig mitt i denna omvälvning. Utvecklingen av näten och ICT-tekniken har gått så långt att information och verktyg för digital produktion är tillgängliga för alla. På Samlink hjälper vi kunderna att identifiera och främja deras utvecklingsmöjligheter i en föränderlig operativ miljö. Vi tror att de bästa slutresultaten inom digitalisering uppnås genom att utnyttja tvärvetenskaplig kompetens.