KOHTI UUTTA VISION VOIMALLA

Vuonna 2014 Samlink juhli 20-vuotista taivaltaan. Vankka finanssialan osaaminen oli tuottanut vakaata tulosta, mutta tulevaisuudessa oli havaittavissa epävarmuutta. Hintakilpailu finanssisektorin IT-palveluissa oli kiristynyt, vaateet tehokkuudelle olivat kasvamassa ja Samlinkin asiakkuuksissa oli tapahtumassa muutoksia.

Muutoksen tarpeen ymmärtämisestä syntyi tahto rakentaa uutta.

Lokakuussa 2014 Samlinkin toimitusjohtajana aloittanut Pentti Unkuri käynnisti nopeasti Samlinkin uudistumisen. Oli saatava yhtiötä lähemmäs asiakkaita, tekemiseen tehokkuutta ja selkeyttä, perusjärjestelmän tulevaisuuteen näkymää ja rohkeutta pohtia uusia liiketoimintamalleja. Suuria muutoksia oli tehtävä, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan jatkossakin. Alkoi nopean uudistumisen aika.

 

Katso video - Samlink kahdessa minuttissa

 

Strategiatyöstä selkeä tavoitetila

Uutta suuntaa Samlinkille lähdettiin rakentamaan heti vuoden 2014 lopussa. Koko toiminnan pohja otettiin tarkasteluun ja lopulta sekä missio, visio että strategiset tavoitteet ja painopisteet uusittiin laajassa yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Samlinkin uudeksi tahtotilaksi muodostui ”Tietoa, tahtoa, tekniikkaa – haluttuja finanssialan ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi”.

Strategiatyössä tavoitteena oli saada aikaan selkeä ja ymmärrettävä tavoitetila ja toimintasuunnitelma. Siksi sen lopputuotoksena luotiin yhden A4:n mittainen teksti, joka kuvasi vision kaltaisen uuden Samlinkin ja sen, miten strategiset tavoitteet siihen nivoutuvat. Uutta tulevaisuutta haluttiin lisäksi visualisoida IT-taloista poikkeavalla tavalla. Prosessikaaviomainen ilmaisu unohdettiin, kun uusi Samlink kuvattiin vehreän puun muodossa.

Uudistumisen välttämättömyyden ymmärtäminen oli avaintekijä vuoden 2015 muutosten onnistumisessa. Toisaalta, jatkuvassa muutoksessa eläminen vaati myös innostavat tavoitteet. Siksi oli tärkeää luoda tarina, joka herättää tunteita ja vaatii yhteistä tahtoa toteutuakseen: Olemme finanssialan vahvin kotimainen kumppani. Meille halutaan asiakkaaksi. Meille halutaan töihin.

Asiakaskokemus menestystekijäksi

Kevääseen 2016 mennessä moni asia on toisin kuin tarinan alussa. Työtä jatketaan ja Samlinkissa suunnataan seuraavaksi katseet asiakkaiden kokemukseen. Digitalisaatio, liiketoiminnan muutokset ja kuluttajien kasvaneet odotukset ovat nostaneet asiakaskokemuksen yhdeksi kriittisimmistä liiketoiminnan menestystekijöistä, kaikilla toimialoilla. Jos palvelua ei kehitetä arvioimalla sen tuottamia kokemuksia, palvelu ei luo odotettua asiakasarvoakaan. Samlinkissa huolehditaan siitä, että asiakkaat menestyvät yhdessä yhtiön kanssa – myös tulevaisuudessa.