DIGITALISAATIO AGENDAN KÄRKEEN

Samlinkin uusi tahtotila määriteltiin vuoden 2015 alussa, ja digitalisaatio nousi entistä vahvemmin yhtiön agendalle: Samlink haluaa toimia finanssialan digitalisaation edistäjänä. Digitalisaatio on globaali ilmiö, jossa maailman markkinoiden ehdot muuttuvat ja palvelut sekä järjestelmät sähköistyvät. Digitaalisessa muodossa oleva tieto, tuotteet ja palvelut ovat jo niin integroituneita arkeen, että ne vaikuttavat laajalti kulttuuriimme sekä käyttäytymiseemme. Yrityksistä menestyvät ne, jotka näkevät uudet mahdollisuudet ja tarkastelevat, onko perinteisellä tuotteella ja liiketoimintamallilla sijaa digitalisoituneessa yhteiskunnassa.

Digi-intoa ilmassa

Kun tarkastellaan Samlinkin näkyvyyttä vuonna 2015, ei digimurroksen merkeiltä voi välttyä. Vuoden aikana julkaistuissa LINKS!-lehden numeroissa puntaroidaan digitalisaation mahdollisuuksia sekä vaikutuksia palveluihin ja niiden kehitykseen. Uutisissa kuvataan mobiilikehitystä, selvitystä digitaalisista pankkipalveluista sekä puheenvuoroa finanssialan digipalvelujen seminaarissa. Myös Samlinkin oma asiakastilaisuus keskittyi digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Termit, kuten BigData, mobiilivarmenne, blockchain, Pop up -pankki, biometria, analytiikka ja virtuaalisuus, sujahtivat osaksi finanssialan ja Samlinkin arkea.

Finanssialalla digirohkeus on valttia. Murros avaa mahdollisuuksia.

Samlinkin sisällä digitalisaatio niin ikään innostaa ja synnyttää keskustelua. Vuoden 2015 aikana markkinaseurannan keskusteluryhmässä jaettiin kuukausittain lukuisia aiheeseen liittyviä tutkimuksia, uutisia ja raportteja. Yhteinen tietopankki kasvaa jatkuvasti.

Trendit rohkaisevat kehittämään

Finanssialalla digitaalisten palvelujen kehitys käy kuumana ja trendiraportit maalaavat kuvaa tulevasta. Samlinkin liiketoiminnan kehityksen asiantuntijat syttyivät vuoden 2015 lopulla Gravitytankin finanssitrendiraportista. Se rohkaisee finanssitoimijoita kehittämään mm. reaaliaikaisen maksamisen ja joukkosijoittamisen ratkaisuja sekä hyödyntämään lohkoketjuteknologiaa. Toimitusjohtaja Pentti Unkuri puolestaan inspiroitui Maailman talousfoorumin listaamista digitalisaation megatrendeistä, ja jakoi omat havaintonsa LINKS!-lehdessä.

Samlinkissa tuetaan pankkiasiakkaita tarttumaan digitalisaation mahdollisuuksiin. Parhaisiin lopputuloksiin päästään poikkitieteellistä osaamista hyödyntämällä. Siksi selkärankana Samlinkin tekemisessä on yhteistyö ja työkaluina muun muassa analytiikka, työpajat, markkinaseuranta ja palvelumuotoilu.

Trendit osoittavat, että finanssialan toimijoilta odotetaan innovatiivista ja dynaamista uusien ratkaisujen toteuttamiskykyä. Finanssialan ”Uber”-hetki voi olla käsillä. Se kannustaa toimimaan rohkeasti.