KETTERYYS ONNISTUU YHTEISTYÖLLÄ

Vuoden 2015 huhtikuussa Samlinkin toimitusjohtaja Pentti Unkuri kertoi Tivi-lehdessä yhtiön tehostavan toimintaansa siirtymällä ketteriin sovelluskehitysmenetelmiin.

Vain kahdeksan kuukautta myöhemmin lehti jo kertoi: ”Samlink teki jättiuudistuksen, halusi koko firmasta ketterän”. Artikkelissa johtaja Sami Suuronen kertasi innostavan, mutta raskaankin matkan vaiheita. Samlinkilaisten yhteisellä panoksella loikka ketteryyteen vietiin läpi lyhyessä ajassa.

Ketteryys edellä muutokseen

Ketteryys lisääntyy voimakkaasti niin ohjelmistokehityksessä kuin muillakin toimialoilla, kuten Samlinkin muutoksessa auttanut Contribyte kertoo organisaatiotrendeissään. Samlinkissa ketterän arjen pohjaksi valittiin SAFe-malli, joka auttaa kehittämään yrityksen toimintamallia ja johtamaan ketterää organisaatiota. SAFen ydintavoite on tuottaa arvoa asiakkaalle toimintaa tehostamalla.

Jotta ketterä toiminta saatiin osaksi arkea, oli Samlinkissa kehitettävä toimintaa laajalla rintamalla. Samlinkilaisten roolit ja vastuut muokattiin mallia tukemaan, ja koko henkilöstö organisoitiin uudelleen. Tavoitteena oli mahdollistaa osaavien tiimien sujuva toiminta, ja luoda siten joustava sekä tehokas organisaatio.

Toimintamalli mullisti arjen.
Tavoitteena on luoda arvoa asiakkaalle ja tehostaa tekemistä.

Ketteryyden tuoma tarve läpinäkyvyyteen ja yhtiön kokonaistilanteen reaaliaikaisempaan seurantaan toi mukanaan työkalujen muutoksia. Koko henkilöstön käyttöön otettiin uusi toiminnanohjausjärjestelmä sekä sovelluskehitykseen uusia välineitä työn seurantaan.

Porukalla luoden, oppien, kehittäen

Ketterään toimintamalliin siirtymisen prosessi synnytti väistämättä uudenlaista yhteistyötä. Kun uuteen toimintamalliin siirryttiin, ei samlinkilaisille ollut tarjolla valmista maailmaa. Pohja oli mietitty, mutta käytäntöä luotiin arjen yhteistyönä. Yhteisen tekemisen merkitystä korostettiin lisäksi uudella arvolla ”Tuloksia yhteistyöllä”, joka lisättiin arvopalettiin vuoden 2015 strategiatyön ohessa.

Arvo on osuva uudessa Samlinkissa, jossa kehitystyö on vahvasti tiimiytetty. Malli vaatii yhteistyökykyä toimia omassa tiimissä, tiimien kesken ja asiakkaiden kanssa. Uudessa toimintamallissa myös töiden organisointi perustuu vahvasti tiimien yhteistyöhön. Tulevaa kehitystyötä on nyt kolmesti suunniteltu laajoissa tapahtumissa, joissa suuri joukko samlinkilaisia sitoutuu yhteiseen tekemiseen. Tapahtumissa innostus uusista työtavoista ja yhteistyöstä on näkynyt. Muutosten keskelläkään energia ei ole loppunut kesken.

Samlinkissa jatketaan toimintamallin kehittämistä. Kun Samlinkissa ketterä arki toimii mutkattomasti, saavutetaan lisäarvoa ja näkyviä hyötyjä myös asiakkaiden arjessa.

 

*** SAFe-toimintamalli pähkinänkuoressa: SAFe eli Scaled Agile Framework on malli, joka auttaa kehittämään yrityksen toimintamallia ja johtamaan ketterää organisaatiota. SAFe on kehitetty erityisesti tuote- ja ohjelmistokehitykseen. Malli ammentaa vahvasti mm. lean-ajattelusta sekä ketterästä ohjelmistokehityksestä. SAFen ydintavoite on tuottaa arvoa asiakkaalle mahdollisimman lyhyellä odotus- ja toimitusajalla. Ensimmäisellä tasolla hallinnoidaan yrityksen tilauskanta eli mm. asiakkaiden tarjouspyynnöt, ideat ja kehittämisen aihiot. Tällä tasolla arvioidaan kustannukset, priorisoidaan työt ja sovitaan töiden aloittaminen. Toisella tasolla hallinnoidaan ja edistetään tilattuja töitä. Toisiinsa liittyvät tilaukset niputetaan yhteen ja kokonaisuutta kutsutaan toimitusjunaksi. Samassa junassa olevat työt suunnitellaan, toteutetaan ja testataan yhdessä. Tavoite on hallita tehokkaasti asiakkaalle arvoa tuottavia kokonaisuuksia yksittäisten tilausten sijaan. Kolmas taso on tiimitaso, jossa tiimit toteuttavat tilattua työtä. Tiimeissä tehdään ohjelmistokehitystä ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti.