• ÅRSREDOVISNING 2017

 • Kunskap, vilja, teknik

 • Föregångares partner

 • Utvecklare av lösningar

 • Hantering av helheter

 • Fortlöpande utveckling

 • Digitala banktjänster

 • Säkerhet

 • Tillförlitlighet

 • Ansvarstagare

Verkställande direktörens översikt

2017 – ETT ÅR MED VIKTIGA NYHETER OCK PROJEKT

Vi banade väg för framtiden för våra kunder och oss själva. Under året genomförde vi en hel del projekt relaterade till regleringen och våra kunders digitaliseringsprojekt.

Vi fokuserade på att stödja våra kunder i förändringarna i deras operativa miljö och i digitaliseringen av deras affärsverksamhet. Förberedelserna för att förnya det grundläggande banksystemet fortsatte, och vi startade bland annat ett projekt för den framtida arkivlösningen.

EKONOMISKA NYCKELTAL

100,6 MEUR

OMSÄTTNING

2016 antalet var
99,4

6,8 MEUR

RÖRELSEVINST

2016 antalet var
6,7

64,1 %

SOLIDITETSGRAD

2016 antalet var
63,3

454

ANTAL ANSTÄLLDA

2016 antalet var
462

Allt utgår från bästa möjliga serviceupplevelser.

Flera viktiga och omfattande leveranser

SAMMANDRAG AV 2017

Vi fortsatte att förbreda oss för förnyelsen av det grundläggande banksystemet. Under året leveredade wi framgångsrikt flera viktiga och omfattande projekt.

År 2017 fortsatte förberedelserna för förnyelsen av det grundläggande banksystemet. Ett nytt datalager togs i bruk, och projektet för den framtida arkivlösningen påbörjades. Standarden IFRS9, MiFID II som förbättrar placerarskyddet och EU:s dataskyddsförordning var…

BERÄTTELSER FRÅN 2017

Vi stöder våra kunder i digitaliseringen av affärsverksamheten.

Framtidutsikter

ETT OMFATTANDE PROJEKT FÖRNYAR DET GRUNDLÄGGANDE BANKSYSTEMET

År 2018 kommer Samlink att inleda en förnyelse av sitt grundläggande banksystem i nära samarbete med kundbankerna ock samarbetspartnerna.

Förnyelsen hjälper Samlink att svara på framtida utmaningar och möjliggör en flexiblare utveckling av bankernas affärsverksamhet. Samlink har förberett förnyelsen i flera år. Projektet är omfattande och kräver kraftiga insatser av alla parter i projektet. De pågående förhandlingarna mellan våra ägare och norska Evry påverkar genomförandet av projektet.

NYCKELTAL FÖR PERSONALEN

KÖNSFÖRDELNING, %

  ANTAL ANSTÄLLDA

   TJÄNSTEÅR, %

    Enligt strategin är Samlink en smidig organisation.

    Ledningsgruppen 2017

    SAMLINK-KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

    Pentti Unkuri

    Verkställande direktör
    f. 1961
    diplomingenjör

    Pertti Simola

    direktör, fortlöpande tjänster
    ställföreträdare för verkställande direktören
    f. 1955
    ekonom

    Sanna Komi

    verkställande direkör, Lokalbankernas PP-Redovisning Ab
    f. 1977
    politices magister, ekonomie kandidat

    Maarit Kuuri

    jurist och ledningsgruppens sekreterare
    f. 1962
    vicehäradshövding

    Juha Leinonkoski

    direktör, produkt- och utvecklingstjänster
    f. 1964
    ekonomie magister

    Markku Siikala

    försäljningsdirektör
    f. 1970
    diplomingenjör

    Sami Suuronen

    direktör, kompetenscentret
    f. 1973
    ingenjör, YH

    Matti Särkkinen

    direktör, ekonomi och HR
    f. 1962
    ekonomie magister

    Soile Alanen

    kunddirektör och medlem i den utvidgade ledningsgruppen
    f. 1964
    studentmerkonom

    Tiina Uittomäki

    teknisk rådgivare och personalrepresentant i den utvidgade ledningsgruppen
    f. 1963
    studentmerkonom

    SAMLINK ÄGS AV
    STARKA
    FÖRETAG.

    Sparbanksgruppen 42 %
    Aktia Bank Abp 22,56 %
    Oma Säästöpankki Oyj 15,45 %
    Handelsbanken Finland 7,53 %
    Posti Group Abp 5,88 %
    POP Bankgruppen 5,24 %
    Övriga 1,35 %

    Styrelsen 2017

    SAMLINK-KONCERNENS STYRELSE

    Tomi Närhinen

    styrelsens ordförande
    medlem i styrelsen 2017–
    f. 1965
    ekonomie magister
    verkställande direktör
    andelslaget Sparbanksförbundet

    Juhani Strömberg

    styrelsens vice ordförande
    medlem i styrelsen 2011–
    f. 1953
    teknologie doktor

    Sanna Ahonen

    medlem i styrelsen 2015–
    f. 1969
    ekonomie magister
    Senior Vice President Strategy & Development
    Posti Group Abp

    Sirpa Pensas

    medlem i styrelsen 2015–
    f. 1969
    ekonomie magister
    utvecklingsdirektör
    Handelsbanken Finland

    Jukka Rauhala

    medlem i styrelsen 2012–
    f. 1959
    diplomingenjör
    Partner
    Versoventures Oy

    Pekka Lemettinen

    medlem i styrelsen 2017–
    f. 1972
    BBA
    verkställande direktör
    andelslaget POP Bankförbund

    Pasi Sydänlammi

    medlem i styrelsen 2015–
    f. 1974
    förvaltningsmagister, MBA v
    erkställande direktör
    Oma Säästöpankki Oyj

    Magnus Weurlander

    medlem i styrelsen 2013–
    f. 1964
    ekonomie magister
    direktör, medlem i koncernens ledningsgrupp
    Aktia Bank Abp

    Vi stärker vårt kundlöfte som en IT-leverantör med komplett service.

    EKONOMISKA NYCKELTAL 2017

    Ladda ner bokslutet for 2017 här.

    Kunskap, vilja, teknik – eftertraktade lösningar inom finansbranschen för våra kunders framgång.

    ARKIVET

    Årsredovisning för tidigare år

    Årsredovisning 2016

    Webb

    Årsredovisning 2015

    Webb

    Årsredovisning 2014

    Issuu-publikation

    Årsredovisning 2013

    Issuu-publikation

    Årsredovisning 2012

    Issuu-publikation

    Årsredovisning 2011

    Issuu-publikation