Verkställande direktörens översikt

VI FINNS TILL FÖR VÅRA KUNDER

År 2016 kom förnyelsen I gang på allvar. Vi vidtog åtgärder som utvecklande kundupplevelserna och den interna operative modellen.

Under 2016 blev vår verksamhet allt mer kundorienterad tack vare vårt program för att förbättra kundupplevelserna. Syftet med programmet är att förbättra kundnöjdheten ytterligare och att i allt högre grad göra kundorientering till en hörnsten för vår verksamhet. Åtgärderna gav resultat. Både kundupplevelsen och -nöjdheten har förbättrats.

EKONOMISKA NYCKELTAL

99,4 MEUR

OMSÄTTNING

2015 antalet var
99,4

6,7 MEUR

RÖRELSEVINST

2015 antalet var
8,6

63,3 %

SOLIDITETSGRAD

2015 antalet var
59,5

462

ANTAL ANSTÄLLDA

2015 antalet var
480

Vår första prioritet är kundnöjdhet.

Sammandrag av 2016

FRAMGÅNG BYGGER PÅ FUNGERANDE SAMARBETE

Målen för bättre kunupplevelser och den nya operativa modellen uppnåddes. Framgång bygger på fungerande samarbete.

År 2016 präglades på Samlink av förberedelser för förnyelsen av det grundläggande banksystemet. Vi lyckades förbättra kundnöjdheten och införa den nya operativa modellen. Rollen för hanteringen av helheter har framhävts i produktutvecklingen, vilket bland annat återspeglades i utvecklingen av tjänster för störningshantering och integration.

BERÄTTELSER FRÅN 2016

Vi lotsar sektorn mot en framgångsrik framtid.

Framtidutsikter

SAMARBETE MED OCH FÖR KUNDERNA

Reformen av det grundläggande banksystemet och programmet för kundupplevelser är våra viktigaste teman under 2017. Vi implementerar bägge i nära samarbete med kunderna.

Vi utvecklar kundupplevelserna, den operativa modellen och kompetensen så att vi kan erbjuda våra kunder ännu bättre service. Vår vision kunskap, vilja, teknik styr Samlink även under 2017: vi är medvetna om möjligheterna inom IT i utvecklingen av finansiella tjänster, vi vill betjäna våra kunder allt bättre, och vi realiserar de möjligheter som digitaliseringen medför tillförlitligt och högklassigt.

NYCKELTAL FÖR PERSONALEN

KÖNSFÖRDELNING, %

  ANTAL ANSTÄLLDA

   TJÄNSTEÅR, %

    Fortlöpande utveckling är en hörnsten för vår verksamhet.

    Ledningsgruppen 2016

    SAMLINK-KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

    Pentti Unkuri

    Verkställande direktör
    f. 1961
    diplomingenjör

    Pertti Simola

    direktör, fortlöpande tjänster
    ställföreträdare för verkställande direktören
    f. 1955
    ekonom

    Sanna Komi

    verkställande direkör, Lokalbankernas PP-Redovisning Ab
    f. 1977
    politices magister, ekonomie kandidat

    Maarit Kuuri

    jurist och ledningsgruppens sekreterare
    f. 1962
    vicehäradshövding

    Juha Leinonkoski

    direktör, produkt- och utvecklingstjänster
    f. 1964
    ekonomie magister

    Markku Siikala

    försäljningsdirektör
    f. 1970
    diplomingenjör

    Sami Suuronen

    direktör, kompetenscentret
    f. 1973
    ingenjör, YH

    Matti Särkkinen

    ekonomidirektör
    f. 1962
    ekonomie magister

    Soile Alanen

    kunddirektör och medlem i den utvidgade ledningsgruppen
    f. 1964
    studentmerkonom

    Jari Pirhonen

    säkerhetsdirektör och medlem i den utvidgade ledningsgruppen
    f. 1962
    filosofie magister

    Tiina Uittomäki

    teknisk rådgivare och personalrepresentant i den utvidgade ledningsgruppen
    f. 1963
    studentmerkonom

    SAMLINK ÄGS AV
    STARKA
    FÖRETAG.

    Sparbanksgruppen 42 %
    Aktia Bank Abp 22,56 %
    Oma Säästöpankki Oyj 15,45 %
    Handelsbanken Finland 7,53 %
    Posti Group Abp 5,88 %
    POP Bankgruppen 5,24 %
    Övriga 1,35 %

    Styrelsen 2016

    SAMLINK-KONCERNENS STYRELSE

    Pasi Kämäri

    styrelsens ordförande
    medlem i styrelsen 2009–
    f. 1959
    ekonomie magister, MBA
    verkställande direktör
    andelslaget Sparbanksförbundet

    Juhani Strömberg

    styrelsens vice ordförande
    medlem i styrelsen 2011–
    f. 1953
    teknologie doktor

    Sanna Ahonen

    medlem i styrelsen 2015–
    f. 1969
    ekonomie magister
    Senior Vice President Strategy & Development
    Posti Group Abp

    Sirpa Pensas

    medlem i styrelsen 2015–
    f. 1969
    ekonomie magister
    utvecklingsdirektör
    Handelsbanken Finland

    Jukka Rauhala

    medlem i styrelsen 2012–
    f. 1959
    diplomingenjör
    Partner
    Versoventures Oy

    Heikki Suutala

    medlem i styrelsen 2007–
    f. 1957
    diplomingenjör
    verkställande direktör
    andelslaget POP Bankförbund

    Pasi Sydänlammi

    medlem i styrelsen 2015–
    f. 1974
    förvaltningsmagister, MBA v
    erkställande direktör
    Oma Säästöpankki Oyj

    Magnus Weurlander

    medlem i styrelsen 2013–
    f. 1964
    ekonomie magister
    direktör, medlem i koncernens ledningsgrupp
    Aktia Bank Abp

    Suppleanter

    Sami Iltanen, Harri Mattinen, Jarmo Partanen, Ville Rissanen, Matti Saustila, Kirill Tervo, Heli Valanne och Jarmo Yli-Juuti.

    Vi vill inte bara uppnå målen utan också överträffa förväntningarna.

    EKONOMISKA NYCKELTAL 2016

    Ladda ner bokslutet for 2016 här.

    Kunskap, vilja, teknik – eftertraktade lösningar inom finansbranschen för våra kunders framgång.

    ARKIVET

    Årsredovisning för tidigare år

    Årsredovisning 2015

    Webb

    Årsredovisning 2014

    Issuu-publikation

    Årsredovisning 2013

    Issuu-publikation

    Årsredovisning 2012

    Issuu-publikation

    Årsredovisning 2011

    Issuu-publikation