Verkställande direktörens översikt

VÅR FÖRNYELSE UPPNÅDDE FULL FART

Vår engagerande vision och målinriktade strategi banade väg för stora förändringar inom Samlink. Nya Samlink uppstår genom hela personalens insatser.

År 2015 framskred byggandet av nya Samlink i snabb takt. Syftet med förnyelsen är att säkerställa att vi även framöver kommer att tillfredsställa kundernas behov. Därför satsar vi på kundupplevelser, effektivitet, kvalitet och smidighet. En av de största prestationerna under året var att vi ändrade hela vår operativa modell och organisation så att de stöder smidiga rutiner. Dessutom förtydligade och omdefinierade vi våra roller och ansvarsrelationer samt införde nya verktyg. Reformerna krävde, och kräver, insatser av alla medarbetare.

Ekonomiska nyckeltal

99,4 MEUR

OMSÄTTNING
2014 antalet var
96,7

8,6 MEUR

RÖRELSEVINST
2014 antalet var
4,2

59,5 %

SOLIDITETSGRAD
2014 antalet var
47,1

480

ANTAL ANSTÄLLDA
2014 antalet var
525

Vi förnyade oss snabbt. Vårt djärva steg till smidighet var värt mödan.

Sammandrag av 2015

FRAMGÅNG MED SMIDIGA METODER

Övergången till smidiga rutiner och de finansiella kundernas viktiga utvecklingsprojekt lyckades. Resultatet blev bra tack vare en förbättrad konstnadseffektivitet.

Ett av de viktigaste projekten för Samlink under 2015 var uppnåendet av de internationella PCI DSS -kortsäkerhetskraven. Vi lyckades med viktiga leveranser på myndighetsområdet och i projekt relaterade till centrala kreditinstitut. Även produktområdena för krediter och kort utvecklades.

BERÄTTELSER FRÅN 2015

Vi satsar på kundupplevelser. Vi tar ut allt av digitaliseringen.

Framtidutsikter

KUNDUPP­LEVELSER SOM FRAMGÅNGS­FAKTOR

Vi vill utveckla vår verksamhet i en allt mer kundorienterad riktning, och detta är vårt viktigaste tema under 2016. Vi förbereder oss också på en förnyelse av det grundläggande banksystemet.

Kundupplevelser är den viktigaste framgångsfaktorn för Samlinks affärsverksamhet. Vår uppgift är att skapa en smidig vardag för våra kunder genom tillförlitliga, effektiva och ändamålsenliga tjänster. Dessutom stöder vi utvecklingen av kundernas affärsverksamhet genom nya och innovativa idéer. Framgång i dessa aktiviteter skapar grunden för positiva kundupplevelser. Hela Samlink fokuserar på detta.

Nyckeltal för personalen

KÖNSFÖRDELNING, %

  ANTAL ANSTÄLLDA

   TJÄNSTEÅR, %

    Vi är stolta över våra prestationer. Vi vill lyckas tillsammans.

    Ledningsgruppen 2015

    SAMLINK-KONCERNENS LEDNINSGRUPP

    Pentti Unkuri

    verkställande direktör
    f. 1961
    diplomingenjör

    Pertti Simola

    direktör, fortlöpande tjänster,
    ställföreträdare för verkställande direktören
    f. 1955
    ekonom

    komi

    Sanna Komi

    verkställande direktör, Lokalbankernas PP-Redovisning Ab
    f. 1977
    politices magister, ekonomie kandidat

    Maarit Kuuri

    jurist och ledningsgruppens sekreterare
    f. 1962
    vicehäradshövding

    Juha Leinonkoski

    direktör, produkt- och utvecklingstjänster
    f. 1964
    ekonomie magister

    Anna-Mari Löfman

    produktutvecklingschef och ledningsgruppens personalrepresentant
    f. 1980
    diplomingenjör

    Sami Suuronen

    direktör, kompetenscentret
    f. 1973
    ingenjör, YH

    Matti Särkkinen

    ekonomidirektör
    f. 1962
    ekonomie magister

    Jari Pirhonen

    säkerhetsdirektör och medlem i den utvidgade ledningsgruppen
    f. 1962
    filosofie magister

    Soile Alanen

    kunddirektör och medlem i den utvidgade ledningsgruppen
    f. 1964
    studentmerkonom

    SAMLINK ÄGS AV
    STARKA
    FÖRETAG.

    Sparbanksgruppen 42 %
    Aktia Bank Abp 22,56 %
    Oma Säästöpankki Oyj 15,45 %
    Svenska Handelsbanken Ab 7,53 %
    Posti Group Abp 5,88 %
    POP Bankerna 5,24 %
    övriga 1,35 %

    Styrelsen 2015

    SAMLINK-KONCERNENS STYRELSE

    kamari

    Pasi Kämäri

    styrelsens ordförande
    medlem i styrelsen 2009–
    f. 1959
    ekonomie magister, MBA
    verkställande direktör
    andelslaget Sparbanksförbundet

    stromberg

    Juhani Strömberg

    styrelsens vice ordförande
    medlem i styrelsen 2011–
    f. 1953
    teknologie doktor

    ahonen

    Sanna Ahonen

    medlem i styrelsen 2015–
    f. 1969
    ekonomie magister, BA
    Senior Vice President, Strategy & Development
    Posti Group Abp

    pensas

    Sirpa Pensas

    medlem i styrelsen 2015–
    f. 1969
    ekonomie magister
    utvecklingsdirektör
    Handelsbanken Finland

    rauhala

    Jukka Rauhala

    medlem i styrelsen 2012–
    f. 1959
    diplomingenjör
    Partner
    Versoventures Oy

    suutala

    Heikki Suutala

    medlem i styrelsen 2007–
    f. 1957
    diplomingenjör
    verkställande direktör
    andelslaget POP Bankförbund

    sydanlammi

    Pasi Sydänlammi

    medlem i styrelsen 2015–
    f. 1974
    förvaltningsmagister, MBA
    verkställande direktör
    Oma Säästöpankki Oyj

    weurlander

    Magnus Weurlander

    medlem i styrelsen 2013–
    f. 1964
    ekonomie magister
    direktör
    Aktia Abp

    Suppleanter

    Harri Mattinen, Kirill Tervo, Heli Valanne, Jarmo Partanen, Jarmo Yli-Juuti, Matti Saustila, Sami Iltanen, Ville Rissanen

    Vi hade framgång i viktiga projekt. Resultatet blev bra tack vare en förbättrad effektivitet.

    EKONOMISKA NYCKELTAL 2015

    Ladda ner bokslutet för 2015 här.

    taloustiedot_ruotsi

    Kunskap, vilja, teknik – eftertraktade lösningar inom finansbranschen för våra kunders framgång.

    ARKIVET

    Årsredovisning för tidigare år

    Årsredovisning 2016

    samlink_VV_arkisto_2014_SVE

    Årsredovisning 2014

    samlink_VV_arkisto_2013_SVE

    Årsredovisning 2013

    samlink_VV_arkisto_2012_SVE

    Årsredovisning 2012

    samlink_VV_arkisto_2011_SVE

    Årsredovisning 2011