Samlink årsredovisning 2018 finns på finska och engelska.