1

Rajat auki – parasta mahdollista maksuliikennettä

2

Mitä steppejä on seuraavaksi otettava?

3

Pankkien on erikoistuttava

4

Nostaako lyhenneviidakko hikikarpalot pintaan?

PSD2 pähkinänkuoressa

Maksupalvelu­direktiivin tavoitteena on kehittää maksamisen tehokkuutta

PSD2 täsmentää aiemman direktiivin soveltamisalaa ja laajentaa sääntelyn koskemaan mm. uusia ja kehittyviä maksupalveluita. Mitä tämä oikeasti tarkoittaa?

Direktiivissä on kyse pääasiassa käyttäjien verkossa tekemien maksutapahtumien ja maksutilitietojen käsittelemisestä hyödyntämällä tavanomaisia pankkien maksupalveluratkaisuja. Muille maksupalveluntarjoajille annetaan…

Avoimuus lisääntyy.

Pankin rooli tulevaisuudessa

Pankkien on erikoistuttava

Pankki on tulevaisuudessa asiantuntijuuden tavaratalo, jonka sisällä on lisäksi valittuja kumppaneita erikoismyymälöinä. Tili- ja maksutapahtumatietojen avautumisen myötä pankeilla pitää olla selvä strategia. Vain siten kumppaneiksi valikoituvat oikeat toimijat.

Avoimuus tuo lisävauhtia kilpailuun, jolloin pankkien on ymmärrettävä mitä markkinoille tulleet uudet toimijat tarjoavat. Uhkakuvien maalailun sijaan uudet toimijat voivat…

Pankeilla on etulyöntiasema uusiin tulijoihin nähden.

PSD2:n tuomat mahdollisuudet

Rajat auki – parasta mahdollista maksuliikennettä

Pankkien asiakkaat voivat pian kerätä omat maksutilinsä yhteen sovellukseen – vaikka tilit olisivat eri pankeissa. Sama sovellus voi yhdistellä ja analysoida asiakkaan eri tilien tietoja sekä tätä kautta tehdä kohdistettuja ehdotuksia ja palvella yllättävinkin kääntein asiakasta.

Suomalainen pankki tuntee asiakkaansa paremmin kuin kukaan muu. Se on oiva lähtökohta tarjota parasta mahdollista maksuliikennepalvelua.

samlink_rajat_auki_etusivu

Suomalainen pankki tuntee asiakkaansa paremmin kuin kukaan muu.

Vahvan tunnistamisen markkinat

Lähde:
Fujitsu Finland Oy:n lausunto koskien Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
(Dnro LVM/2005/03/2015)

31 000 000

Julkishallinnon tunnistustapahtumien määrä vuonna 2015 oli Vetuman osalta noin 31 miljoonaa tunnistusta. Näistä Kelan palveluiden osuus oli noin 70 %

3

Vahva tunnistaminen jakautuu kolmeen segmenttiin: Julkishallinnon palvelut, pankki- ja vakuutusalan palvelut ja muut yksityissektorin palvelut.

400 000 000

Eri lähteiden mukaan kansalaisten pankki- ja vakuutusalan tunnistuksia on noin 400 miljoonaa vuodessa. Määrä ei ole laskemassa tulevina vuosina.

Ideoita innovointiin ja tietoturvaratkaisuiden merkitys rajapintojen avaamisessa

Rajojen avautuminen on ennen kaikkea mahdollisuus.

Bonum Pankin Anders Dahlqvist:

Kun pankki muuttuu, fokuksessa on asiakas

PSD2-maksupalveludirektiivi luo pankeille uudistumismahdollisuuksia ja parantaa asiakkaille tarjottavia palveluita.

Bonum Pankin toimitusjohtaja Anders Dahlqvistin suurin huoli on se, ettei pankeissa tehdä palveluiden kehittämisen eteen mitään. Silloin menetetään asiakkaita.

PSD2:sta poimittua

Maksun käynnistäminen

Käyttäjä voi antaa maksunsaajalle luvan maksun suorittamiseen suoraan käyttäjän pankissa olevalta maksutililtä. Luvan saatuaan maksunsaaja käynnistää maksutoimeksiannon käyttäjän pankista ilman maksunvälittäjiä.

Tilitiedot

Käyttäjälle tulee mahdollisuus nähdä yhteenveto omista maksutileistään samassa verkkopalvelussa  yli pankkirajojen.

Vahva tunnistautuminen

Käyttäjältä saatavan hyväksymisen lisäksi kolmansien palveluntarjoajien on aina todennettava itsensä tiliä ylläpitävälle pankille. Tässä hyödynnetään käyttäjän vahvaa tunnistamista ja yhteisten avointen viestintämenetelmien käyttöä.

Innovointia kannattaa tehdä laatikon ulkopuolella.

Nostaako lyhenneviidakko hikikarpalot pintaan?

10 maksupalvelu­direktiiviin liittyvää lyhennettä määritelmineen.

AISP
Account Information Services Provider

Tilitietopalvelu: verkkopalvelu, jonka kautta annetaan koottua tietoa yhdestä tai useammasta maksutilistä, jotka maksupalvelunkäyttäjällä ovat yhden tai useamman maksupalveluntarjoajan hallussa.

API
Application Programming Interface

Ohjelmointirajapinta, esimerkiksi pankkijärjestelmärajapinta. Valikoima rutiineja, sääntöjä ja työkaluja ohjelmien ja sovellusten toteuttamiseen.

ASPSP
Account Servicing Payment Service Provider

Tiliä ylläpitävä maksupalveluntarjoaja, eli pankki tai maksulaitos, joka tarjoaa maksutilejä ja hoitaa niitä.

EBA
European Banking Authority

Euroopan pankkiviranomainen.

PI
Payment Institute

Maksulaitos: oikeushenkilö, jolla on toimilupa maksupalvelujen tarjoamiseen.

PSP
Payment Service Provider

Maksupalvelun tarjoaja, joka voi tarjota myös PISP- ja AISP-toimintoja.

PIP
Payment Initiation PSP

Maksutapahtuman käynnistävä maksupalveluntarjoaja.

PISP
Payment Initiation Services Provider

Maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja eli maksupalveluntarjoaja, joka käynnistää maksutapahtuman maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä toisen maksupalveluntarjoajan ylläpitämältä tililtä.

RTS
Regulatory Technical Standards

Tekninen sääntelystandardi, jonka Euroopan pankkiviranomainen laatii ja jossa asetettavien vaatimusten mukaan rajapintojen on toimittava: mitä tietoja siirretään, vaaditut turvatoimenpiteet, toimiminen poikkeustilanteissa.

TPP
Third Party Payment Service Provider

Kolmas osapuoli maksupalvelun tarjoajana.

Ota meihin yhteyttä!

Kuulet samalla Samlinkin suositukset millä edetä – ja mitä ei kannata tehdä.

PSD2 | Samlinkin avainhenkilöt

Arohonka_Heikki_203x180px

Heikki Arohonka


Business Development Manager
heikki.arohonka@samlink.fi
0400 598 370

kimmo_nahkamaki

Kimmo Nahkamäki


Business Development Manager
kimmo.nahkamaki@samlink.fi
040 774 7683

Hanna Vauramo


Product Development Manager
hanna.vauramo@samlink.fi
050 420 1008

pirhonen

Jari Pirhonen


Security Director
Jari Pirhonen@samlink.fi
040 068 8659

samlink_luotsaus_black_RGB

Luotsaus on Oy Samlink Ab:n teemajulkaisu

Julkaisupäivä 8.6.2016 | teema: PSD2 maksupalveludirektiivi 

Julkaisija
Oy Samlink Ab
www.samlink.fi

Tuottaja
Nina Toivola, Kumppania Oy
www.kumppania.fi

Toimitus
Heikki Arohonka, Milla Majander, Kimmo Nahkamäki, Leena Roskala, Nina Toivola

Kuvitus
Laura Karjalainen, Kumppania Oy

Tekninen toteutus
Aste Helsinki Oy
www.astehelsinki.fi

Oy Samlink Ab on suomalainen, kokenut finanssialan ratkaisujen kehittäjä ja palveluntuottaja. Mahdollistamme asiakkaan liiketoiminnan muutoksen. Luomme sekä kustannustehokkuutta että tuemme asiakkaan liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä IT:n avulla.