EKOSYSTEEMI

Uusia ammattilaisia kasvattamassa

Samlinkin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyö on tarjonnut jo vuosikausia oppimiskokemuksia ja verkostoja opiskelijoille. Yliopistonopettaja Maritta Pirhonen kokee yhteistyön arvokkaana sekä yliopiston että Samlinkin kannalta.

Miten yhteistyö on alkanut ja millaisia kokemuksia teillä on siitä?

Projektiopinnot ovat olleet lähtökohta yhteistyöhön. Verkosto on pysynyt vahvana, kun vanhoja opiskelijoitamme on siirtynyt Samlinkille töihin. He ovat saattaneet olla opiskeluaikana yhteisellä projektiopintojaksolla ja vuosien jälkeen samalla opintojaksolla Samlinkin edustajana.

Yhteistyö on ollut mutkatonta. Vuosien varrella on syntynyt yhteinen ymmärrys opintojakson järjestämisestä. Opintojakso on pedagogisesti mahtava kokonaisuus, eikä se onnistuisi ilman kummankin osapuolen vahvaa sitoutumista.

Opiskelija oivaltaa opintojaksolla, mitä asiakasyhteistyö todella tarkoittaa.

Mitä annettavaa teillä on Samlinkille – ja toisin päin?

Yhteistyöprojektit tarjoavat varmasti oivalluksia projektityöskentelystä puolin ja toisin. Yliopiston puolelta voimme tarjota uutta sisällöllistä tietoa ja osaamista Samlinkille.

Verkostojen rakentamisen kannalta yhteistyöllä on suuri merkitys. Opintojakso on mitä hienoin rekrytoinnin keino – Samlink voi puoli vuotta tutustua opiskelijoihin ja saada sitä kautta yritykseen jo perehtyneitä uusia työntekijöitä.

Mitä yhteistyö antaa opiskelijoille?

Opiskelija oivaltaa opintojaksolla, mitä asiakasyhteistyö todella tarkoittaa. Oppiminen tapahtuu puolen vuoden ajan aidoissa työelämätilanteissa. Ohjaajapalavereissa ryhmä raportoi edistymisestään ja reflektoi oppimistaan viikoittain. Ohjausryhmän kokouksissa istuvat sekä yliopiston että Samlinkin edustajat, jopa johtajistoa. Se luo tervettä painetta opiskelijalle.

Monet opiskelijat ovat kertoneet, että tämä opintojakso on ollut koko yliopistoajan parhaita. Se opettaa taitoja, joita ei lukemalla voi oppia: viestintää, vastuullisuutta ja projektinhallintaa. Asiakasyhteistyötä ei voi tenttiä, se pitää itse oppia käytännössä.

Miltä IT-alan kehitys ja tulevaisuus näyttävät?

Ala kehittyy jatkuvasti, se on tosiasia. Digitalisaatio on keskeinen asia myös yliopistolla. Jaamme huolen siitä, kehittyykö kyberturvallisuus samaa vauhtia teknologian kanssa. Olemme kovin riippuvaisia teknologiasta ja monesti tuntuu, että tässä kehityksessä mennään liikaakin laite tai ohjelmisto edellä. Teknologian ja sitä käyttävän ihmisen suhteen tulisi olla harmoninen.

Tällä juttupaikalla käsitellemme Samlinkin monimuotoista ekosysteemiä. Ekosysteemissä yritykset ja sidosryhmät tekevät yhdessä töitä haastaen toisiaan innovointiin ja perinteisten rajojen rikkomiseen. Ytimessä ovat aina asiakkaan tarpeet.