AJANKOHTAISTA

Sijoittajansuoja paranee

Rahoitusvälineiden kaupankäynnin ja sijoituspalveluiden tarjoamisen uudet säännöt muuttavat palveluja.

Sijoittaja voi reippaan vuoden kuluttua entistä paremmin luottaa, että tarjotut sijoitustuotteet ovat hänelle sopivia, kun hän käyttää esimerkiksi pankin tai muun sijoituspalveluyrityksen tarjoamia palveluita.

Sijoituspalvelujen, sijoittajansuojan ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiä koskevan sääntelyn uudistamisen taustalla ovat olleet finanssikriisi ja markkinakehitys. Palveluntuottajien näkökulmasta tuotehallinta-ajattelu nousee keskeiseksi uusien säädösten myötä. Näin on ollut jo ennenkin, mutta nyt vaatimukset kasvavat ja laajenevat.

– Jokaiselle tuotteelle määritellään asiakaskohderyhmä, joille tuotetta voi tarjota. Asiakaskohderyhmärajojen yli tuotteita ei saisi ilman erityisiä syitä myydä, kertoo Finanssivalvonnan markkinavalvoja Anu Ranta.

Sijoittajan osaamiskartoitukset

Sijoittajaa profiloidaan suhteessa tietotasoon, kokemukseen, taloudelliseen tilanteeseen ja odotuksiin. Kaikkea ei kuitenkaan ole Rannan mukaan vielä kiveen kirjoitettu. Asiakaskohderyhmäajattelu on juuri nyt ajankohtainen ja sen sisältöä pyritään tarkemmin määrittämään Euroopan tasolla. Lausuntokierros on meneillään.

”Valmistelussa toivotaan myös palveluntarjoajien näkemyksiä.”

– Nyt parhaillaan myös palveluntuottajat voivat ottaa kantaa, miten asiakaskohderyhmä tulisi kunkin tuotteen osalta määritellä, mitkä ovat kriteerit ja milloin siitä voidaan poiketa. Lausuntoaika on tammikuun loppuun asti. Valmistelussa toivotaan myös palveluntarjoajien näkemyksiä: mitä haasteita ehdotuksiin liittyy ja miten niitä tulisi kehittää.

Sijoitusneuvojilta edellytetään pätevyyttä

Kolikolla on kaksi puolta. Toisella puolella on tuotehallinta ja toisella puolella osaamisvaateet.

Uuden sääntelyn myötä sijoitusneuvoja antavan henkilön pitää pätevyysvaatimusten mukaan ymmärtää markkinoita ja niiden toimintaa sekä tarjoamiensa tuotteiden erityispiirteet, riskit ja ominaisuudet kuten kulut ja yleiset veroseuraamukset. Tämä edellyttää tietyntasoista koulutusta ja riittävää työkokemusta.

”Sijoitusneuvoja antavalta henkilöstöltä edellytetään laajempaa tietämystä ja pätevyyttä.”

– Osaamisvaatimukset ovat jatkossa kahdentasoisia. Hieman suppeampi osaamisvaatimus on asiakasrajapinnassa henkilöillä, jotka voivat antaa tietoja rahoitusvälineistä sekä sijoitus- ja oheispalveluista. Sijoitusneuvoja antavalta henkilöstöltä edellytetään laajempaa tietämystä ja pätevyyttä, joka kattaa myös salkunhoitoon liittyvät perusperiaatteet, Ranta valottaa.

Lisää läpinäkyvyyttä

Palveluntarjontaan liittyvät palkkiot ja kannustinjärjestelyt tulevat entistä läpinäkyvämmiksi. Uusia säännöksiä pitää soveltaa 3.1.2018 alkaen. Käytännössä muutoksiin on aikaa vuosi.

– Paljon riippuu siitä, miten palvelut tullaan pankeissa järjestämään ja millaiseksi markkina muodostuu.

MiFID II ja MiFIR korvaavat nykyisen, vuonna 2007 voimaan astuneen MiFIDin (Markets in Financial Instuments Directive) EU-säännöstelyssä.

Klikkaa kuvaa suuremmaksiKlikkaa kuvaa suuremmaksi

464

FK:n raportin mukaan kotimaisten sijoitusrahastojen määrä oli syyskuun 2016 lopussa yhteensä 464 kappaletta. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo (mukaan lukien sijoitussidonnaiset vakuutukset) vuoden 2015 lopulla oli noin 40 miljardia euroa eli sijoitusrahastot ovat suomalaisille erittäin suosittu sijoitusmuoto. 

ESMA

European Securities and Markets Authority, ESMA, on Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. Se edistää EU:n arvopaperimarkkinoiden tehokasta ja yhdenmukaista sääntelyä ja valvontaa, asiakkaansuojaa, finanssimarkkinoiden eheyttä, avoimuutta, tehokkuutta ja tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

23 000

Osakesäästäjien Keskusliitto on valtakunnallinen osakkeenomistajien etujärjestö, jolla on 23 000 jäsentä. Järjestö edistää osakesäästämistä ja muuta yksityishenkilöiden varojen hallintaa. Liitto kertoo tärkeimmiksi tehtävikseen edunvalvonnan ja oikean tiedon välittämisen.