SIGNAALIT

Pinnalla juuri nyt

Samlinkilaiset seuraavat aktiivisesti finanssi- ja IT-alojen kuumimpia trendejä sekä kehitystä. Markkinatietoa kerätään systemaattisesti ja asiantuntijat jakavat tietoaan tiiviisti. Signaaleissa avaamme havaintomme ja tarkastelemme pinnalla olevia asioita finanssialan näkökulmasta.

Salasanojen hallinnasta käyttäytymisanalyysiin

Nykyisistä tunnistustavoista tulee riittämättömiä. Palvelukehityksen kyydissä pysymiseksi tunnistusmetodit perustuvat jatkossa henkilön biometriaan, sijaintiin, käyttäjäprofiilin ja palvelussa käyttäytymisen kokonaisuuteen. Käyttäytymisen seuraaminen erottaa robotin ihmisestä ja paljastaa helpommin toisena henkilönä esiintyvän. Turvallisuuden on edelleen tärkeää olla näkyvää ihmisille, jotta he voivat luottaa palveluun, vaikka se ei turvallisuutta lisäisikään.

Digital Twin antaa supertaitoja

Gartner arvioi vuoteen 2020 mennessä maailmassa olevan 21 biljoonaa sensoria, joiden tuottaman datan avulla voidaan millä tahansa toimialalla tuottaa parempaa käyttäjäkokemusta. Fyysisille asioille rakennetaan digitaalinen kaksonen, joka käyttää metadataa, tapahtumatietoa, sijaintia ja analytiikkaa. Saatua supertaitoa käytetään hyödyksi mm. muutoksien vaikutusten ennustamisessa, päätöksenteossa lisäarvon todentamiseen ja toiminnan parantamiseen.

Blockchain - tulevaisuuden innovaatio- ja palvelualusta

Blockchainissa on valtava potentiaali uusille palveluinnovaatioille. Blockchain on kuin Internet. Se mahdollistaa aivan uudenlaisten palveluiden luomisen teknologia-alustan päälle. Sen vaikutus voi olla erityisen suuri nimenomaan finanssialalla, jossa blockchain voi poistaa välikäsiä arvoketjusta radikaalilla tavalla.