VALOKEILASSA

Lainmukaisuus on jatkuva kehityshaaste

Asiakkaan tarpeet huomioidaan Samlinkissa kokonaisvaltaisesti. Teknisten ratkaisujen lisäksi yritys tarjoaa ajantasaisen näkemyksen siitä, miten IT-palveluja tulee päivittää, jotta ne säilyvät lainmukaisina myös jatkossa.

Tavanomaisesta IT-toimittajasta poiketen Samlinkissa seurataan laajasti asiakkaiden toimintaympäristöä ja sitä kautta myös järjestelmäkehitykseen vaikuttavaa lainsäädäntöä. Työsarkaa riittää: kun asiakaskunta koostuu finanssialan toimijoista, pitää huomioon ottaa muun muassa pankkitoimintaa koskeva lainsäädäntö, kuluttajansuoja- ja henkilötietolaki, rahanpesusääntely sekä pankkituotekohtainen lainsäädäntö.

– Toki asiakkaat itse seuraavat, mitä muutoksia toimialaa koskevaan lainsäädäntöön on tulossa, mutta myös meidän Samlinkissa pitää olla hereillä. Seuraamme markkinoita, otamme osaa alan seminaareihin ja teemme yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kanssa, lainaamisen tuotekehityspäällikkö Mervi Hyvärinen kertoo.

Tulevia lakiuudistuksia käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa, toisinaan isommallakin porukalla useamman saman kehityshaasteen parissa painivan asiakkaan kanssa.

– Olemme saaneet kiitosta työpajamuotoisesta yhteistyöstä. Aina ei ole tarve lähteä räätälöimään omanlaistaan ratkaisua kullekin asiakkaalle erikseen. Monesti muutostarpeet täyttää kustannustehokas kaikkia alan toimijoita palveleva yhteinen ratkaisu, Hyvärinen toteaa.

Käyttäjää ei sovi unohtaa

Lakimies Anne Mäenpään puoleen käännytään, kun halutaan varmistua, että IT-palvelussa toteutuvat lakien ja asetusten määrittelemät vaatimukset. Näin taataan asiakkaalle luotettavat ja turvalliset palvelut.

– Jokaisella tuotealueella on omat vastuuhenkilönsä, jotka tuntevat yleiset edellytykset ja vaatimukset, jotka projektissa tulee huomioida. Kokonaiskuva lainsäädäntökehikosta onkin sitten paljon haastavampi. Finanssialan toimijoita säätelee paitsi kansallinen lainsäädäntö, myös EU-direktiivit ja -asetukset sekä lukuisat viranomaismääräykset. Monesti sääntely täsmentyy samassa juoksussa, kun projekti meidän päässämme etenee, Mäenpää kertoo.

Monesti muutostarpeet täyttää kustannustehokas, kaikkia alan toimijoita palveleva yhteinen ratkaisu.

IT-toimittajan ja asiakkaan yhteinen tehtävä on ratkaista, mitä tietoja järjestelmän on kerättävä ja käsiteltävä, jotta se palvelisi ja ohjaisi käyttäjää parhaalla mahdollisella – ja myös lain vaatimalla tavalla.

– Kun rakennetaan esimerkiksi uusia sähköisiä lomakkeita, on tärkeää miettiä, miten tarvittava tieto ohjataan oikeassa muodossa oikeaan paikkaan. Käyttöliittymä on myös suunniteltava siten, että pankkitoimihenkilön on helppo käyttää sitä, Hyvärinen havainnollistaa.

Lomake, jolla on väliä

Ensi vuoden alusta voimaan astuva asuntoluottosääntely asettaa uusia vaatimuksia pankkien IT-järjestelmille. Luotonantajan on jatkossa vertailun helpottamiseksi annettava kuluttajalle keskeiset luottoa koskevat tiedot vakiomuotoisella lomakkeella ennen asuntoluottosopimuksen tekemistä. Jotta lomake pystytään tuottamaan, on järjestelmän pystyttävä laskemaan muun muassa lainan todellinen vuosikorko ottaen huomioon sekä korko että kulut, lainan takaisinmaksuaikataulu ja lyhennyserät. Monessa muutoksessa, kuten tässäkin, kyse on ennen kaikkea vaatimusten mukaisesta dokumentointitavasta ja järjestelmään kerätyn tiedon hyödyntämisestä.