SAMLINK PRO

Yritysarkkitehdit luotsaavat kehitystä

Yritysarkkitehtuuri toimii linkkinä liiketoiminnan ja IT-toteutuksen välillä. Sen avulla kuvataan, miten IT-ratkaisu tukee yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

– Yritysarkkitehdin työ on olla tulkkina. Yritys saa parhaan mahdollisen hyödyn, jos yritysarkkitehtia käytetään jo, kun laaditaan tarjouspyyntöä tekniselle toteutukselle. Näin IT-toimittaja tietää, mitä asiakas todella haluaa, kuvailee Samlinkin yritysarkkitehtiosaston esimies Matti Heikkilä.

Pitkään pankkijärjestelmiä Samlinkissa rakentanut Heikkilä kertoo yritysarkkitehtuuria tehtävän sekä sisäisesti, että asiakasrajapinnassa omistaja-asiakkaita tukien. Päätehtävänä on toimia viestinviejänä liiketoiminnasta ratkaisuihin.

– Yrityksen visio ja strategia puretaan tavoitteiksi, minkä jälkeen kuvataan kehitystoimenpiteet, joiden avulla tavoitteet saavutetaan. Astumme kuvioihin, kun pohditaan, mitä osaamista tarvitaan maalin saavuttamiseksi. Ratkaisuarkkitehdit edistävät varsinaisen IT-ratkaisun toteuttamista.

KOKENUT AUTTAJA ELEMENTISSÄÄN

Samlinkilla on tärkeä rooli pankkiasiakkaiden liiketoiminnan kehittämisessä.

– Arjessa se tarkoittaa asioiden hahmottamista asiakkaalle sekä kehityksessä mukana oloa. Teemme markkina- ja trendiseurantaa sekä seuraamme aktiivisesti, mitä finanssialalla maailmalla tapahtuu. Seurannasta julkaisemme Luotsi-raporttikoostetta, Matti kertoo.

Hänellä on pitkä ja laaja kokemus eri tehtävistä pankkijärjestelmien rakentamisessa. Tällä hetkellä Matti johtaa kolmen yritysarkkitehdin tiimiä, jossa tehdään muun muassa peruspankkijärjestelmien uudistamiseen liittyvää esiselvitystä. Vilkkaan kehityksen keskellä motivaatio pysyy yllä.

– Uusia asioita tulee koko ajan. Joka päivä on erilainen, ja se palkitsee.

Merkittävin muutos pitkällä työuralla on verkkopalvelujen rakentaminen.

– Pankkien palvelujen siirtyminen konttoreista verkkoon on ollut suurin uudistus.

KUKA? MITÄ? MISSÄ?

KUKA Matti Heikkilä, 58 v

MITÄ Yritysarkkitehtiosaston esimies

MISSÄ Asiakkaat ja palvelukehitys -yksikkö, Espoo

HARRASTUKSET Musiikki, kitaransoitto ja laulu bändissä

MOTTO Virheistä oppii