KUMPPANIT

Toimiva palveluketju bitistä paperiin

Samlinkin järjestelmissä on paljon dataa, jota tarjotaan useissa eri muodoissa joko toisiin tietojärjestelmiin tai erilaisiin raportteihin. Tärkeänä lenkkinä palveluketjussa on OpusCapita, jonka kanssa hoidetaan sekä sähköisiä että paperisia kohtaamisia asiakkaiden hyödyksi.

Senior Product Manager Jaakko Kilpinen kiteyttää yhteistyötä seuraavasti:

– Meillä on Samlinkin kanssa yhteinen intressi: palvella kummankin asiakkaita jouhevasti. Meidän asiakkaillemme toimivat ja varmat maksuliikenneyhteydet pankkeihin ovat tärkeitä. Viime aikoina yhteistyömme tällä sektorilla Samlinkin kanssa on ollut tiivistä, koska olemme lisänneet järjestelmiimme uusia maksujen välittäjiä.

– Arvostamme hyvin toimivaa yhteistyötä, jossa saamme tietoa riittävän ajoissa oman toimintamme kehittämiseksi. Luottamus on hyvällä tasolla ja säännöllinen keskusteluyhteys on meille tärkeä.

SAITKO PANKISTA POSTIA?

OpusCapita on Samlinkin kumppani myös suorapostitus- ja tulostuspalveluissa, esimerkiksi tiliotteet ja asiakaskirjeet päätyvät asiakkaille yhteisen palveluketjun avulla. Palvelun kautta kulkee vuositasolla reilut viisi miljoonaa kirjettä asiakkaiden postilaatikkoihin.

Yhteistyötä tehdään myös Samlinkin taloushallintopalveluissa. OpusCapitan palvelu on integroitu osaksi Samlinkin palvelua, jolla varmistetaan digi- ja paperimuotoisen tiedonkulun saumattomuus kaikille palvelun osapuolille. Erilaisten aineistojen välityksessä pankkien, järjestelmätoimittajien ja loppuasiakkaiden välillä on oikeastaan kyse ekosysteemistä, jossa toimivuus ja tietoturvallisuus ovat avainasemassa.

– Maksuliikenteen kansainvälistyminen on asia, jota me seuraamme tarkasti. Tarjoamme koko prosessin hankinnasta maksuun saakka. Me toimimme kuudessa maassa: Pohjoismaat, Saksa ja Puola. Suomi menee standardeihin ja asetuksiin yleensä etulinjassa mukaan. Suomessa on jo siirrytty XML-muotoisiin maksuaineistoihin ja SEPA-alueen viitteiden käyttämiseen. Meillä on jo valmiina kokemusta yhdeltä markkina-alueelta, kun muut vasta miettivät pitäisikö aloittaa, Jaakko Kilpinen kertoo.

SÄHKÖISEN PALVELUKETJUN MERKITYS TALOUSHALLINTOPALVELUSSA

Samlinkin tytäryhtiö PP-Laskenta Oy tuottaa taloushallintopalveluita tehokkaasti ja automatiikkaa hyödyntäen. Kirjanpidon tapahtumamääristä on automatisoitu n. 97 %. Suurin osa tapahtumista tulee kirjanpitoon Samlinkin pankkijärjestelmästä, mutta sen ulkopuolelta merkittävä osa tapahtumista tulee ostolaskuista, joiden automatisoinnissa OpusCapitalla on erittäin merkittävä rooli. OpusCapita skannaa paperilla tulevat laskut verkkolaskuiksi ja toimittaa ne kirjanpitoon muiden aitojen verkkolaskujen kanssa. Palvelustamme lähtevät myyntilaskut he toimittavat aitoina verkkolaskuina laskujen vastaanottajille.