PÄÄKIRJOITUS

LISÄARVOA TUOTTAVA TARJOUS SYNTYY ASIAKKAAN JA TOIMITTAJAN YHTEISTYÖNÄ

Palvelun toimittajana olemme tottuneita vastaanottamaan tarjouspyyntöjä. Niihin vastaaminen työllistää. Tarvitaan osaamista myynnistä, tuntemusta tarjouksen kohteen toimintaympäristöstä, työn toteutuksesta vastaavia sekä lopputuloksia käyttäviä henkilöitä. Tarjous osoittaa mm. ymmärryksen työn liiketoimintatarpeesta, kustannus- ja työmääräarviot, aikataulun ja riskit sekä mahdolliset erityisehdot tai olosuhteet. Mitä monimutkaisempi tai tuntemattomampi asia, sitä enemmän hyvän tarjouksen laatiminen edellyttää työtä, niin asiakkaalta kuin toimittajalta.

Jos kuulemme ensimmäistä kertaa asiakkaan tarpeesta vasta tarjouspyynnön muodossa, olemme myöhässä. Vastaukselle on usein tiukka aikataulu. Pahimmillaan tämä yhdistelmä aikaansaa väärinymmärryksiä ja vääriä odotusarvoja. Väärinymmärrysten korjaaminen toimituksen yhteydessä pitkittää työtä ja saattaa jopa syödä koko tilauksen perusteet. Entä jos väärinymmärrykset ilmenevät vasta tilatun työn toimittamisen jälkeen? Kumpaakaan osapuolta ei naurata. Odotusarvot eivät täyty.

Pyrimme kaikin keinoin auttamaan asiakasta jo ennen tarjouspyyntöä. Yksi keino on hyödyntää korkean tason arkkitehtien osaamista. Heidän erityistaitonsa on ymmärtää samanaikaisesti palveluja, prosesseja ja teknologiaa. He kykenevät jalostamaan asiakkaan tarpeista kuvauksia, joista jouhevammin saadaan rakennettua tarjouksia. Voimme myös tarjota nimettyjä asiantuntijaryhmiä, joiden avulla asiakas voi konkretisoida tahtotilaansa tehokkaasti. Meillä on tuotteistettu tapa toteuttaa innovaatiotyöpajoja yhdessä asiakkaan kanssa. Kannustamme asiakkaita ottamaan toimittajastaan kaikki hyöty irti. Myös myynti- ja markkinointitoimet ovat osa kokonaispalvelua, josta asiakas voi hakea hyötyjä. Edellytyksenä on toki avoin yhteistyö toimittajan kanssa sekä mahdollisten vaikenemisperinteiden murtaminen. Uskon asiakkaan kuitenkin saavan tällöin enemmän.

Marko Hykkönen