AJANKOHTAISTA

Robotiikasta apua arkeen

Samlinkin jatkuvien palvelujen tuotannossa valvotaan prosessien häiriötöntä kulkua. Ohjelmistorobotiikkapalvelujen tarjoomaan on vuoden 2018 aikana lisätty viisi asiakastöissä auttavaa robottia.

Kaikissa pankeissa on säännöllisesti samanlaisina toistuvia rutiinitehtäviä. Ajoittain näihin tehtäviin kohdistuu valtavia työkuormapiikkejä, kuten esimerkiksi opintolainahakemukset syksyisin ja keväisin.

– Suosittelen arkipäivän työtehtävien osalta rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tarkastelemaan, löytyisikö niistä sellaisia säännöllisesti ja samanlaisina toistuvia tehtäviä, joissa olisi mahdollista hyödyntää robotisointia, Samlinkin palveluhallintapäällikkö Sari Loukkaanhuhta kannustaa.

Yksi tärkeimmistä vaiheista robotiikassa on prosessien yksinkertaistaminen.

Yksi tärkeimmistä vaiheista robotiikassa on prosessien yksinkertaistaminen. Ennen kehittämistyön alkua prosessia on avattava ja mietittävä, kuinka siitä saataisiin yksinkertaisempi.

– Jos prosessi on monimutkainen ja vaikea, on se sitä myös robotille, täsmentää osastopäällikkö Jari Kokki.

Robotit osaksi asiakastyötä

Ensimmäinen asiakkaiden käyttöön tarkoitettu robotti saatiin Samlinkissa tuotantoon vuoden 2018 alussa. Sitä ennen ohjelmistorobotiikkatiimin toimintaa ajettiin ylös sisäisesti noin vuoden verran. Nyt tiimissä työskentelee 15 robotiikan ammattilaista: koodaajia, testaajia ja määrittelijöitä. Robotteja tuotannossa on tällä hetkellä viisi.

Robottien tehtäviin kuuluu muun muassa korttiväärinkäytösten selvityksiä, rahastojen siirtoja, tilinylitysraportteja, opintolainan muutoskäsittelyjä ja asiakasmonitorointia.

– Näillä jo olemassa olevalla viidellä robotilla säästetään kuukausittain noin neljän hengen työpanos, Kokki sanoo.

Robotti auttaa työkuormien ennakoinnissa ja tasoittamisessa.

Tiimin vahvuudessa robotti olisikin hyvä osata nähdä työntekijäksi, joka vain sattuu olemaan robotti. Tällöin varmistutaan siitä, ettei robotti jää toimettomaksi. Kehitystyö robotiikassa lähtee liikkeelle analyysistä, jossa investoinnin kannattavuus selvitetään.

– Analysoimme aluksi asiakkaan esittämän tarpeen: millaista dataa on tarkoitus käsitellä ja millainen prosessi on? Tämän jälkeen peilaamme faktoista liiketoiminnallista tarvetta eli sitä, kannattaako robotisointi, kuvailee Kokki.

Enemmän aikaa asiantuntijuudelle

Kun toimintojen automatisointiin ryhtyminen todetaan kannattavaksi, jatkuu kehittäminen määrittelytyöllä yhdessä asiakkaan kanssa. Selvitys-, analyysi- ja määrittelyvaiheen jälkeen robotti koodataan tuotantoon muutamassa viikossa. Tämän jälkeen robotti auttaa työkuormien ennakoinnissa ja tasoittamisessa.

– Robotin avulla on mahdollista helpottaa pankin toimihenkilöiden työtä ja vapauttaa aikaa muihin tehtäviin, Loukkaanhuhta luonnehtii.

Pankin asiakkaille robottien käyttäminen työn apuna näkyy vain välillisesti: käsittelyajat pysyvät lyhyinä ja palvelu nopeana myös ruuhkaisina aikoina.

Robotti lisäkäsinä Säästöpankissa

Rutiineista ja totutuista työtavoista voi olla toisinaan vaikeaa luopua. Uusien tapojen opettelu kuuluukin olennaisesti automaatioprosessiin. Myös robottia kehitetään käytännön työn lomassa sitä mukaa, kun tarpeita ilmaantuu.

Säästöpankissa on automatisoitu jo useita toimintoja. Palvelusihteeri Saila Hamppula on ehtinyt tutustua uuteen, ulosottoviranomaiskyselyissä avustavaan apuriinsa kuluneen syksyn ajan.

– Puolet vähemmän kuluu aikaa rutiinityöhön nyt kuin aiemmin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että aikaa jää enemmän muille tukipalvelutehtäville. Kaiken kaikkiaan tästä on ollut iso apu.

50 %

Yli 50 % yrityksistä on saavuttanut merkittävää parannusta asiakaskokemukseensa hyödyntämällä älykästä automaatiota.

30 %

Keskimäärin yritykset ovat saavuttaneet ­
30 %:n kustannussäästön ­hyödyntämällä älykästä automaatiota.

20 %

Yli 20 % yrityksistä on lisännyt liikevaihtoaan hyödyntämällä älykästä automaatiota.

Lähde: Smart RPA Enterprise Playbook, October 2018, UiPath / Everest Group Research