EKOSYSTEEMI

Kerralla oikein kaikilla kielillä

On kaikkien etu, että yrityksen ja sen sidosryhmien välinen viestintä on oikeakielistä ja selkeää, oli käytetty kieli mikä tahansa. Samlink on tehnyt kielikoulutuksiin, käännöstöihin ja kielenhuoltoon liittyvää yhteistyötä AAC Globalin kanssa vuodesta 2000 lähtien. Uusin hanke on suomen kielen oikeinkirjoitukseen keskittyvä verkkokoulutus, jota tarjotaan kaikille samlinkilaisille. ”Esimerkiksi Samlinkille tarjoamillamme englannin kursseilla käy motivoitunutta väkeä, mikä tekee niiden tarjoamisen kouluttajillekin miellyttäväksi”, sanoo AAC Globalin asiakasvastaava Satu Vanhamäki.

Miksi yrityksen kannattaa tarjota suomenkieliselle henkilöstölleen suomen kielen koulutusta?

Suomi on vaikea kieli erityisesti kirjoitettuna. Samlink päätyi hankkimaan verkkoon tulevan ja kaikille tarjolla olevan oikeinkirjoitukseen eli huoliteltuun ja virheettömään kieliasuun keskittyvän kielenhuoltokoulutuksen, koska sille on tärkeää, että esimerkiksi asiakasviestintä on helposti ymmärrettävää ja tulee tehtyä kerralla oikein. Sama tavoite on myös viikoittain samlinkilaisille pitämillämme englannin kursseilla, joita olemme järjestäneet yhteensä jo yli sata viime vuoden alusta lähtien.

Selkeä viestintä ja oikeakielisyys ovat aina myös vastaanottajan etu.

Minkälaisia menetelmiä käytätte koulutuksissanne?

Esimerkiksi suomen kielen koulutukseen pohdittiin useita malleja, mutta verkkokoulutukseen päädyttiin siksi, että näin koulutusmateriaali on kaikkien käytössä pitkäkestoisesti. Koulutuksen onnistumista tukee se, että siinä käytetään Samlinkilta saatuja aitoja esimerkkimateriaaleja pankki- ja it-sanastoineen. Koulutus koostuu viidestä eri osiosta, joten koulutuksen käynyt henkilö voi helposti palata tarkistamaan esimerkiksi yhdyssanoihin tai lainasanoihin liittyviä asioita myös koulutuksen suorittamisen jälkeen.

Miten Samlinkin asiakkaat hyötyvät sen ja AAC Globalin yhteistyöstä?

Selkeä viestintä ja oikeakielisyys ovat aina myös vastaanottajan etu. Oikein kirjoitettu suomi on nopeammin omaksuttavaa kuin virheitä vilisevä kieli. Esimerkiksi Samlinkille päivittäin tekemistämme käännöstöistä taas hyötyvät yhtiön englannin- ja ruotsinkieliset sidosryhmät. Mielestäni kielen oikeakielisyyteen ja henkilöstön osaamiseen panostaminen kertoo Samlinkin sitoutumisesta hyvään asiakaskokemukseen tälläkin tavoin.

Tällä juttupaikalla käsittelemme Samlinkin monimuotoista ekosysteemiä. Ekosysteemissä yritykset ja sidosryhmät tekevät yhdessä töitä haastaen toisiaan innovointiin ja perinteisten rajojen rikkomiseen. Ytimessä ovat aina asiakkaan tarpeet.