PÄÄKIRJOITUS

Hyviä kokemuksia puolin ja toisin

Työntekijäkokemuksesta puhutaan paljon. Sen kehittämistä ei pidetä enää ainoastaan HR-asiana, vaan sen ymmärretään koskettavan koko organisaatiota ja asettavan uusia vaatimuksia kaikille organisaation jäsenille. Hyvä niin, sillä hyvällä työntekijäkokemuksella on monipuolisia positiivisia vaikutuksia.

Työntekijäkokemuksen kehittämishankkeita on parhaillaan käynnissä useissa yrityksissä, eikä Samlink ole tässä suhteessa poikkeus. Tarkoituksemme on muuttaa jokapäiväistä toimintaa niin, että kaikki samlinkilaiset toimivat positiivista työntekijäkokemusta ylläpitävällä tavalla. Ainahan näitä asioita on pidetty tärkeinä, mutta nyt olemme kiinnittäneet asiaan erityistä huomiota noin vuoden ajan. Haluamme, että Samlink on työpaikka, jossa henkilöstö viihtyy, voi hyvin ja jaksaa. Iloksemme olemme voineet todeta, että konkreettisia tuloksiakin on saavutettu: lähtövaihtuvuutemme on alentunut selvästi ja henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset nousseet merkittävästi.

Kokeilemalla ja kehittämällä olemme löytäneet itsellemme toimivimmat ratkaisut.

Samlinkin työntekijäkokemuksen kehittämishanke sisältää monipuolisesti niin kertaluonteisia kuin jatkuviakin toimenpiteitä. Kokeilemalla ja kehittämällä olemme löytäneet niistä itsellemme toimivimmat. Ymmärsimme jo työntekijäkokemuksen kehittämishankkeen alkumetreillä, että hyvä työntekijäkokemus koostuu paljon muustakin kuin ulkoisista puitteista tai erilaisista eduista. Niidenkin tulee olla kunnossa, mutta olemme keskittyneet myös arvostamiseen, yhteistyöhön ja mielekkäisiin työtehtäviin. Hankkeen aikana on esimerkiksi kehitetty työkaluja ja foorumeita aktiiviseen vuoropuheluun henkilöstön kesken.

Tässäkin julkaisussa puhutaan hyvän asiakaspalvelun tärkeydestä. Uskomme vahvasti, että hyvän työntekijäkokemuksen eteen tekemämme työ heijastuu positiivisesti myös siihen, kuinka asiakkaamme meidät ja meiltä saamansa palvelut kokevat. Siitäkin syystä aiomme jatkaa ponnistelujamme aiheen parissa edelleen.

Matti Särkkinen

talous- ja HR-johtaja