SIGNAALIT

Pinnalla juuri nyt

Samlinkilaiset seuraavat aktiivisesti finanssi- ja IT-alojen kuumimpia trendejä sekä kehitystä. Markkinatietoa kerätään systemaattisesti ja asiantuntijat jakavat tietoaan tiiviisti. Signaaleissa avaamme havaintomme ja tarkastelemme pinnalla olevia asioita finanssialan näkökulmasta.

Todellisuuksien rajoilla

Fyysinen ja virtuaalinen sekoittuvat. Fyysiseen todellisuuteen lisätään virtuaalisuutta, ja toisaalta virtuaalitodellisuutta muotoillaan vastaamaan fyysistä arkea. Esimerkiksi pankkien virtuaalipalveluissa pyritään nyt luomaan kivijalkakonttorin tuttu palvelukokemus – virtuaalisuudella laajennettuna.

Valta äänelle

Laitteiden ääniohjaus on kehittynyt huimasti. Lähestymme hetkeä, jossa sanatunnistus saavuttaa jopa 99 % tarkkuuden. Tulevaisuuden käyttöliittymissä ääniohjaus lisääntyy. Samalla kasvaa tehokkuus, sillä tuotamme merkittävästi nopeammin puhetta kuin tekstiä. Myös kädet vapautuvat näppäimiltä.

Tulosta alustalla

Alustatalous on synnyttänyt menestystarinoita kuluttajamarkkinoilla, kuten Uber ja Woltti. Alustataloudessa yksi taho tuottaa digialustan palvelujakelulle, ja muut tekevät liiketoimintaa sitä hyödyntäen. Ilmiö on leviämässä vauhdilla yritysten väliseen bisnekseen sekä ihmisten keskinäiseen toimintaan.