KOLUMNI

Tietovirroista asiakasarvoa

Miten pankkien konttoriprosesseja voitaisiin tehostaa? Millaisia pankkien välisiä eroja prosessien toteutumisessa on? Voiko asiakastapahtumia ennakoida olemassa olevan ja talletetun tiedon avulla?

Muun muassa nämä kysymykset pyörivät mielessäni, kun aloitin diplomityöntekijänä Samlinkilla viime helmikuussa. Jo opintojen alkuvaiheessa tiesin haluavani kirjoittaa diplomityöni yritykselle, jotta pääsisin pureutumaan aitoon liiketoimintaongelmaan käytännön ympäristössä. Samlinkin tarjoama mahdollisuus olla mukana kehittämässä uusia tiedolla johtamisen ratkaisuja kuulosti houkuttelevalta haasteelta, johon ei voinut olla tarttumatta.

Diplomityötäni varten tutkin ja arvioin, miten Samlinkin järjestelmissä jo syntyvää tietoa voidaan hyödyntää uusien toimintamallien ja palvelujen kehittämisessä. Tietoa jalostamalla pystytään esimerkiksi visualisoimaan, miten pankkien ydinpalvelut todellisuudessa toteutuvat. Kuvat ja graafit konkretisoivat muutostarpeita. Kun päätökset perustetaan kerättyyn ja analysoituun tietoon, pystytään tehostamaan toimintaa sekä päästämään irti omia valintoja ohjaavista, mahdollisesti erheellisistä ennakkokäsityksistä. Tieto on valtaa tässäkin tapauksessa.

Uutena työntekijänä on ollut erityisen hienoa kokea yhteisen tekemisen meininki talon sisällä. Minut otettiin heti vastaan todella lämpimästi, ja olen päässyt tekemään yhteistyötä monien eri liiketoiminta-alueilla työskentelevien samlinkilaisten kanssa. On ollut ilo nähdä, kuinka innolla ihmiset ovat lähteneet mukaan ja tarjonneet apuaan ja tietotaitoaan uuden kehittämiseen.

Uuden asian tekemisessä riittää aina haasteita, sitä ei voi kiistää. Samalla se kuitenkin mahdollistaa jatkuvan oppimisen. Vastuukin on kasvanut sitä mukaa, kun osaamista on kertynyt. Kaikkein palkitsevinta on kuitenkin se, kun työnsä jäljen näkee konkretisoituvan asiakkaalle tuotettuna lisäarvona.

"Tietoa jalostamalla pystytään visualisoimaan, miten pankkien ydinpalvelut todellisuudessa toteutuvat."