PÄÄKIRJOITUS

MUUTOS ON PYSYVÄ OLOTILA

Ensimmäinen vuoteni Samlinkin ruorissa on takana. Heti alkumetreillä yllätyin positiivisesti henkilöstömme laaja-alaisesta ja syvällisestä pankkijärjestelmien teknisestä ja toiminnallisesta osaamisesta. Näitä perinteisiä Samlinkin vahvuuksia täydentävät sähköisen asioinnin ratkaisut, joiden ympärille on muodostunut paitsi uusien teknologioiden teknistä osaamista, myös entistä enemmän käyttökokemussuunnitteluosaamista, jonka merkitys kuluttajapalveluissa on keskeinen.

Havaitsin nopeasti tarpeemme uudistua yrityksenä. Meidän pitää olla lähempänä asiakkaitamme, tehostaa ja selkeyttää toimintamalliamme, katsoa avoimesti uusia liiketoimintamalleja ja yhteistyömahdollisuuksia kumppaneiden kanssa. Perusjärjestelmämme vaativat uudistamista, jotta asiakkaamme ja me pystymme vastaamaan liiketoimintaympäristön muutoksiin ja uuden tyyppiseen kilpailuun.

Vuoden aikana olemme saaneet paljon aikaan. Uudistustyötä pitää vielä jatkaa koko Samlinkin henkilöstön ja asiakkaiden yhteistyönä. Tiimityön rooli korostuu, joten vaaditaan uudenlaista yhteistyökykyä toimia omassa tiimissä, tiimien kesken ja asiakkaiden kanssa. Uusi Samlink vaatii uutta osaamista kaikilta samlinkilaisilta. Minulle mennyt vuosi on hieno oppimisprosessi, jossa korostui tasapainon löytäminen toisaalta uudistumisen ja toisaalta luotettavan palvelun ja asiakaslupausten täyttämisen välillä.

Toimintamallissamme ja minulle henkilökohtaisesti yhdessä tekeminen ja keskinäinen luottamus ovat tärkeitä asioita. Tarvitsemme myös uutta teknistä osaamista useilla eri alueilla, kuten tietoturvaratkaisuissa, verkko- ja mobiilipalveluissa, käyttökokemussuunnittelussa ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä. Laajojen toimituskokonaisuuksien johtaminen ja hallinta vaativat entistä vahvempaa johtajuutta. Jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvoa tietotekniikkalähtöisellä liiketoiminnan kehittämisellä, tulee meidän pitää huolta finanssiliiketoiminnan tuntemisesta ja ymmärtää alan muutosvoimia.

Muutos ympärillämme on pysyvä olotila. Emme ole koskaan valmiita, mikä tekee työstämme mielenkiintoista ja haastavaa!

Pentti Unkuri