KOLUMNI

Tieto lisää turvaa!

Tietojärjestelmien monimutkaistuminen ja verkottuminen sekä tietotekniikan nopea kehittyminen ja leviäminen uusille alueille takaavat, että tietoturvassa riittää haasteita. Yksittäinen asiantuntija ei pysty hallitsemaan tietoturvan koko laajaa kenttää. Tietoturva-asiantuntija voi olla moniosaaja, joka ymmärtää tietoturvaa laajasti yleisellä tasolla ja muutamaa aluetta tarkemmin tai on tietyn osa-alueen syväosaaja. Omaan tehtävään liittyviä tietoturvataitoja edellytetään nykyään kaikilta työntekijöiltä. Myös sähköisten palveluiden käyttäjien on noudatettava tervettä varovaisuutta ja huolehdittava omien laitteidensa tietoturvasta.

Asiantuntijan haasteena on tiedon tulva. Opittavaa riittää ja tietoa on tarjolla yllin kyllin, joten omaehtoinen ajan hermolla pysytteleminen on välttämätöntä. Uskon vahvasti niin sanottuun Friedmanin kaavaan, CQ + PQ > IQ, jonka mukaan uteliaisuus (curiosity) ja intohimo (passion) omaan tekemiseensä on älykkyyttäkin (intelligence) tärkeämpää.

Osaamistaan jatkuvasti kehittävälle ja tietoa janoavalle asiantuntijalle suosittelen Twitteriä hyvänä ajantasaisen tietovirran lähteenä. Kirjat, lehdet, blogit ja tutkimukset soveltuvat syventävän tiedon hankintaan. Verkostoituminen kollegoiden kanssa on tärkeää käytännön kokemusten jakamiseksi. Ajatustensa tuulettaminen keskustelemalla kollegoiden kanssa käy myös kevyestä terapiasta, kun huomaa, ettei ole yksin tietoturvahaasteidensa kanssa. Tietoturvaseminaarit ovat mainioita verkostoitumistapahtumia.

Kokeneet tietoturva-asiantuntijat laajentavat osaamistaan muun muassa riskienhallintaan, liiketoimintaan ja käyttäytymistieteisiin, jotka auttavat tietoturvaviestinnässä ja ratkaisujen soveltamisessa. Tällä puolella kokemukseni Courseran avoimista verkkokursseista ovat erinomaisia – mielenkiintoinen uusi oppimismahdollisuus.

Sanotaan, että mitä enemmän opit, sitä paremmin ymmärrät tietämyksesi vajavaisuuden. Kääntäen voi todeta: jos kuvittelet osaavasi riittävästi, et tiedä vielä tarpeeksi.

”Uteliaisuus ja intohimo omaan tekemiseensä on älykkyyttäkin tärkeämpää."