AJANKOHTAISTA

Samlink rakentaa suurta muutosta

Samlink rakentaa parhaillaan keskusluottolaitoksia sekä Säästöpankille että POP Pankille. Muutos kokonaisuudessaan on pankeille merkittävä rakenteellinen murroskohta. Se koskettaa yli puolta miljoonaa pankkiasiakasta, joille tapahtuman pitää olla täysin näkymätön. IT-toimittajalta vastuullinen työ vaatii pitkän linjan kokemusta liiketoiminnan murroksissa toteutetuista IT-ratkaisuista.

LUOTTAMUS RATKAISEE

Samlinkin kyky hallita merkittäviä kokonaisuuksia on vakuuttanut Säästöpankin.

– Yhteistyö pankin ja IT-toimittajan välillä on kuin luottamus pankin ja sen asiakkaan välillä. IT-toimittajan on luotava edellytykset saumattomalle yhteistyölle ja ylläpitää sitä, kuvailee Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

Pankkiliiketoiminnan palvelujen kysyntä, palvelukanavat ja toimintamallit ovat muutospaineissa. Pankkien on osattava palvelukanavien oikeanlainen hyödyntäminen.

– Asiakkaiden kasvanut tietoisuus ohjaa asiakassuhdetta ja -uskollisuutta.

Monikanavaisuuden merkitys korostuu, ja kumppaniverkoston tarve laajenee. Haasteena on, miten asiakastarpeista kumpuava asiakaslähtöisyys siirretään sähköiseen maailmaan ja samalla säilytetään fyysisen maailman asiakaslähtöisyys, Kämäri toteaa.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS A JA O

Asiakkaille suunnattujen palveluiden tai pankin sisäisten prosessien kehittämisessä IT-ratkaisut ovat avainasemassa. Säästöpankin keskusluottolaitoksen käyttöönotto on Samlinkin suurimpia hankkeita. Säästöpankille yhteistyö IT-alan ammattilaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää ja välttämätöntä.

– IT-kumppani välittää osaamisensa asiakkaansa käyttöön. Tarvitsemme tueksemme markkinoiden parhaan IT-kumppanin omien liiketoimintatavoitteidemme saavuttamiseksi. Lisäarvoa tuo IT-toimittajan ymmärrys asiakaslähtöisyydestä omassa toiminnassaan. Samlinkin asiakkaana odotamme asiakastyytyväisyyden olevan kaiken A ja O.

TÄRKEÄ IT-KUMPPANI KULKEE RINNALLA

Säästöpankin ja Samlinkin välille on vuosien saatossa syntynyt vakiintunut tapa toimia projektien tilaamisesta toteutusvaiheeseen asti. Palvelukehittäminen ei tarkoita pelkästään tietoteknisen ratkaisun tuottamista.

– On mietittävä, miten pankkien myyjät koulutetaan käyttöönoton yhteydessä tai miten asiakkaille suunnatut ratkaisut markkinoidaan, Kämäri toteaa.

Samlink tuottaa arviolta 95 prosenttia Säästöpankkien IT-infrastruktuureista joko itse tai omien alihankkijoitten kautta.

– Samlink on Säästöpankkien tärkein IT-kumppani. Samlink hoitaa projektien tietotekniset ratkaisut avaimet käteen -periaatteella yhdessä asiakkaittensa kanssa. Samlink vapauttaa asiakkaansa keskittymään omiin asioihin, painottaa Kämäri tyytyväisenä.

”Samlink tekee suomalaista historiaa rakentamalla kahta keskusluottolaitosta samanaikaisesti."

TURVANA BONUM PANKIN SYNNYSSÄ

POP Pankkiliiton ostaman maksuliikennepalveluja tarjoavan ACH Finlandin pohjalle perustettava keskusluottolaitos Bonum Pankki aloittaa toimintansa helmikuussa 2015.

– On hämmästyttävää, kuinka ripeällä aikataululla näinkin suuri rakennemuutos on ollut mahdollista toteuttaa. Samlink on hienosti räätälöinyt jo olemassa olevat monipankkijärjestelmäratkaisut liiketoimintaamme tukevaksi paketiksi, Bonum Pankin toimitusjohtaja Anders Dahlqvist kertoo.

Bonum Pankki jatkaa Aktian, Säästöpankkien ja POP Pankkien maksujen välittäjänä siihen saakka, kunnes Säästöpankkien maksuliikenne siirtyy oman yhtiön keskusluottolaitokseen.

20

SAMLINKISSA JUHLITAAN TASAN 20 VUOTTA KESTÄNYTTÄ TAIVALTA. VUOSIKYMMENTEN AIKANA KONSERNI ON KASVANUT MERKITTÄVÄSTI. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ ON YLI TUPLAANTUNUT JA LIIKEVAIHTO VIISINKERTAISTUNUT. LISÄKSI TYTÄRYHTIÖITÄ ON OSTETTU JA FUUSIOITU. IKÄKRIISISTÄ EI OLE TALOSSA TIETOA – TULEVAAN SUUNNATAAN POSITIIVISELLA SYKKEELLÄ.

1=0

KYBERUHKIA EI VOI ENÄÄ SIVUUTTAA TIETOJÄRJESTELMIIN, DATAN LIIKKUMISEEN JA VERKKOON POHJAUTUVASSA YHTEISKUNNASSA. TIETOTURVASTA HUOLEHTIMINEN ON MONEN YRITYKSEN ARVO, YKSI OLEELLISIMMISTA LAATUTEKIJÖISTÄ. VOIDAANKO SANOA, ETTÄ JOS PALVELUSSASI ON YKSIKIN TIETOTURVAPOIKKEAMA, ON BRÄNDISI ARVO NOLLA?

iPaaS

JÄRJESTELMIEN INTEGROIMINEN ONNISTUU MYÖS PILVIPALVELUNA, IPAAS-INTEGRAATIOALUSTAA HYÖDYNTÄEN. PALVELUPOHJAISESTI HANKITTAVAN IPAAS-ALUSTAN AVULLA JÄRJESTELMÄT, PALVELUT JA DATA VOIDAAN INTEGROIDA NIIDEN FYYSISESTÄ SIJAINNISTA RIIPPUMATTA.