SIGNAALIT

ÄLYSTÄ APUA PÄÄTÖKSIIN

Tekoäly on entistä kehittyneempää ja sen hyödyntäminen lisääntyy. Verkossa oleviin palveluihin hitsattu tekoäly voi avittaa esimerkiksi sijoituspäätösten tekemisessä. Tekoäly huomioi sijoituskohteiden historian, muutokset sekä vallitsevat markkinat – ja kertoo, kannattaako rahojaan riskeerata vai ei.

ERILAISET KÄYTTÄJÄT HUOMIOON

Netin käytöltä ei voi välttyä, kun tärkeät palvelut siirtyvät verkkoon. Näin myös erilaisten käyttäjäryhmien määrä kasvaa ja niiden yksilölliset tarpeet palvelusuunnittelussa korostuvat. Esimerkiksi iäkkäitä käyttäjiä on Suomessa reilun 10 vuoden kuluttua noin 300 000 enemmän kuin tänään. Millaisia palveluja he tarvitsevat?

KULUTTAJASTA KAUPPIAAKSI

Kuluttajan asema muuttuu energiamarkkinoilla. Helposti saatavilla olevien sähköntuotantovälineiden myötä ostajasta tulee myyjä. Jo nyt aurinkokennoilla voi itse tuottaa sähköä myytäväksi. Kun kuluttajasta tulee kauppias, muuttuu yhtiön ja kuluttajan välinen asiakassuhde. Myös kuluttajien välinen sähkökauppa mahdollistuu.