EKOSYSTEEMI

Sidosryhmäyhteistyö tiivistyy

Samlink oli mukana Finanssiala ry:n (ent. Finanssialan Keskusliitto) työryhmässä, jossa selvitettiin soveltuisiko lohkoketju-teknologia kansallisen verkkolaskuosoitteiston tekniseksi alustaksi. Projektista ja yhteistyöstä Samlinkin kanssa kertoo FA:n kehityspäällikkö Pirjo Ilola.

Mikä on Finanssiala ry:n rooli Samlinkin ekosysteemissä?

Olemme finanssialan edunvalvojajärjestö. Jaamme tietoa jäsenillemme mukaan lukien Samlinkin asiakaspankit. Suomen kanta Eurooppa-tason asioissa muodostetaan työryhmissämme. Voidaankin sanoa, että FA vastaa finanssisektorin edunvalvonnasta, Samlink puolestaan jäsenpankkien arjen sujuvuudesta.

Samlinkin asiantuntijat tuntevat finanssialaa, ihmisiä ja teknologioita. Tämä luo jatkuvuutta

Työryhmissämme Samlink on tärkeä, sillä se edustaa useita pankkeja. Yhteistyön tekeminen on helppoa, koska Samlinkin asiantuntijat ovat olleet alalla pitkään. He tuntevat finanssialaa, ihmisiä ja teknologioita. Tämä luo jatkuvuutta.

Mistä verkkolaskuosoitteisto-projektissa oli kyse?

Kansallinen verkkolaskuosoitteisto kokoaa yritysten verkkolaskutustiedot. Lohkoketjuja hyödyntämällä osoitteiston peukaloiminen olisi mahdotonta. Työryhmässä oli mukana järjestelmätoimittajia, viranomaisia ja pankkeja. Eri organisaatioiden uuden teknologian osaajat pääsivät vaihtamaan ajatuksia samalla aaltopituudella olevien kollegoiden kanssa.

Lohkoketju soveltuisi verkkolaskuosoitteiston tekniseksi alustaksi.

Tavoitteena oli selvittää, voidaanko lohkoketju-teknologiaa hyödyntää verkkolaskuosoitteiston teknisenä alustana. Olimme aikaamme edellä, sillä vaikka lohkoketjua voisikin selvityksemme mukaan hyödyntää, yritysten järjestelmät eivät ole vielä kypsiä tämän tyyppiselle ratkaisulle.

Mitä yhteistyöprojekti opetti?

Tämän kaltaisessa monimuotoisessa yhteistyössä tulee tyytyä pienempiinkin tuloksiin – asioiden edistäminen vaatii sitkeyttä. Lisäksi tekniikan ohella tarvitaan jatkossa myös liiketoimintanäkökulma: mikä on idea, miten sillä tehdään bisnestä ja paljonko se maksaa. Näin päättäjät ymmärtävät kokonaisuuden ja sen vaikutukset.

Näen, että kuten tässä projektissa myös tulevaisuudessa finanssialalla kaikki uusi tehdään monen toimijan ekosysteemeissä. Mukana on alan toimijoita, julkista sektoria ja muita tahoja. Sidosryhmäyhteistyö tiivistyy, siitä tulee uusi tapa toimia. Tulevaisuudessa tehdään enemmän kokeiluita ja lyhyempiä hankkeita – tuloksia halutaan nopeammin.

Tällä juttupaikalla käsittelemme Samlinkin monimuotoista ekosysteemiä. Ekosysteemissä yritykset ja sidosryhmät tekevät yhdessä töitä haastaen toisiaan innovointiin ja perinteisten rajojen rikkomiseen. Ytimessä ovat aina asiakkaan tarpeet.