PÄÄKIRJOITUS

EVRY ja Samlink yhdistämässä voimiaan

Samlinkin omistajat ja Pohjoismaiden johtaviin IT-alan yrityksiin kuuluva norjalainen EVRY neuvottelevat yritysjärjestelystä, jonka seurauksena Samlink siirtyisi osaksi EVRY-konsernia. Neuvottelujen kohteena on myös Samlinkin noin 50 asiakaspankin valinta uudesta peruspankkijärjestelmästä, jonka toimittaja EVRY olisi. Voimien yhdistäminen tukee sekä EVRYn että Samlinkin tavoitteita vahvistaa markkina-asemaansa Suomessa.

Digitalisaatio, asiakaskäyttäytymisen nopeat muutokset ja lisääntyvä toiminnan sääntely muuttavat pankkien toimintaympäristöä. Pankeilla on tarve kiihdyttää pankkijärjestelmien modernisointia ja saada markkinoille nopeammin käyttäjäystävällisiä pankkipalveluita. Yhdessä EVRY ja Samlink pystyvät vastaamaan näihin pankkien haasteisiin entistä paremmin. IT-toimiala on konsolidoitumassa ja kustannustehokkaat palvelut edellyttävät entistä suurempaa volyymia sekä kehitys- että käyttöpalveluissa. Yhdessä EVRY ja Samlink pystyvät saavuttamaan suuruuden ekonomian mahdollistamat kilpailukykyiset yksikköhinnat, mikä on kaikkien asiakkaiden etu.

Lähivuosien merkittävin hanke on uuden peruspankkijärjestelmän tuominen Suomen markkinoille ja sen käyttöönotto Samlinkin asiakaspankeissa.

Mahdollisen yhdistymisen keskeisenä teemana on kasvun hakeminen markkinoilta. Samlink on vienyt läpi laajan kehitysohjelman, jonka puitteissa toimintamalli on uudistettu, kustannustehokkuutta on merkittävästi parannettu ja asiakaskeskeisyys nostettu toiminnan keskiöön. Seuraavana strategisena tavoitteena on asiakaskunnan laajentaminen ja markkinaosuuden kasvattaminen. Yhdistyminen EVRYn kanssa tarjoaa entistä paremmat edellytykset uusien palveluiden tarjoamiselle asiakkaille sekä uusien asiakassuhteiden luomiselle. Lähivuosien merkittävin hanke on uuden peruspankkijärjestelmän tuominen Suomen markkinoille ja sen käyttöönotto Samlinkin asiakaspankeissa, minkä suunnittelu etenee hyvässä hengessä osana neuvotteluita.

Yritysjärjestely toteutuessaan tarjoaa uusia mahdollisuuksia Samlinkin henkilöstölle. Tulevaisuudessa Samlinkin asiantuntijat voivat osallistua Pohjoismaisiin hankkeisiin, kuten muutkin konsernin henkilöt eri maista. Lisäksi EVRY tarjoaa laajempaa IT-palvelukokonaisuutta, jonka puitteissa löytyy monipuolisempia asiantuntijatehtäviä kuin nykyisen Samlinkin toiminnassa.

Itse uskon vahvasti, että yritysjärjestelyn toteutuminen olisi positiivinen ratkaisu kaikille osapuolille: Samlinkin omistajille ja asiakkaille, EVRYlle, Samlinkille yrityksenä sekä Samlinkin henkilöstölle.

Pentti Unkuri

toimitusjohtaja