AJANKOHTAISTA

Yhteistyöllä ja ketteryydellä uusia palveluinnovaatioita

Kokeilevan ja ketterän palvelukehityksen suosio kasvaa, jopa pankkimaailmassa, jossa kyse on rahasta, tietoturvasta sekä luotettavista ja säädellyistä palveluista. Voiko asiakkaille tarjota palvelua, joka ei ole viimeistä pilkkua myöten valmis?

– Voi ja kannattaa. Pankin kilpailu- ja erottumiskyvyllä, eli käytännössä nopeudella ja innovatiivisuudella, on merkitystä. Digitaalisessa toimintaympäristössä mahdollisuudet ja haasteet voivat muuttua päivässä. Kilpailutilanne muuttuu, uusia mahdollistavia teknologioita ilmenee tai voimaan astuu uutta sääntelyä, tietää Samlinkin liiketoiminnan kehityspäällikkö Kimmo Nahkamäki.

INNOVAATIOITA JA TEHOKKUUTTA UUSILLA MENETELMILLÄ

Uudet tuotteet ja palvelut syntyvät paremmalla osumistarkkuudella niissä organisaatioissa, joissa ideoita kehitetään ja testataan ja viedään markkinoille ketterästi.

– Joskus se tarkoittaa, että alkuperäinen idea muuttuu merkittävästi tai ideasta luopumista kokonaan, jos huomataankin, että se ei koskaan tule toimimaan. Tarkoitus on oppia nopeasti mikä toimii ja mikä ei, Kimmo Nahkamäki valottaa.

Ketterässä toimintamallissa uusia palveluita kehitetään yhteistyössä palvelun asiakkaiden kanssa. Tuote tai palvelu testataan loppukäyttäjillä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa rajatuillakin ominaisuuksilla. Saatu palaute analysoidaan, palvelua muokataan palautteen mukaan - ja taas testataan. Näin saadaan nopeasti selville, onko ideoidulla applikaatiolla potentiaalia eli kannattako sitä viedä markkinoille. Ketterät menetelmät ovat parhaimmillaan silloin kun nopeus on valttia, esimerkiksi liiketoiminnan tai aidosti uusien palveluiden kehityksen alkutaipaleella.

– Jos asiakas ei innostu, niin jätetään enempi investoiminen siihen. Asiakasta pitää kuunnella aidosti eikä voida vain olettaa, kuvaa Lead Consultant Paula-Maiju Rikkinen Fujitsulta.

– Tavoitteena on pienin askelin löytää ja toimittaa asiakkaille tämän haluamia tärkeitä asioita. Yhtä oleellista on tunnistaa asiakkaille vähemmän tärkeitä asioita, joista luopuminen keventää kustannuksia ja helpottaa palveluntarjoajan arkea, Rikkinen tarkentaa.

Samlinkissa on hyödynnetty Lean-menetelmiä liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisussa ja aidosti uusien palveluiden kehityksessä.

– Olemme saaneet menetelmästä paljon arvokasta oppia Samlinkin ja Fujitsun yhteistyössä. Tärkeää on tahto ja halu rohkeus lähteä tekemään ja kokeilemaan yhdessä rohkeasti. Saumattomalla yhteistyöllä asiakkaiden, kumppaneiden ja palvelun käyttäjien kanssa luomme uusia kaikille lisäarvoa tuottavia palveluita. Vaatii uskallusta aloittaa, vaikka lopputulosta ei vielä tiedetä. Oletukset palvelusta voivat olla vääriä tai ne voivat muuttua matkan varrella, Kimmo Nahkamäki lisää.

”Vaatii uskallusta aloittaa, vaikka lopputulosta ei vielä tiedetä.”

YHDESSÄ TEHDEN WAU

– Kun tavoitteena on tehdä asiakkaille parasta mahdollista palvelua, niin harvoin yksin kukaan voi saada aikaiseksi timanttia, kiteyttää POP Pankkiliiton IT-johtaja Teija Naumanen.

Yhdessä tekeminen asiakasta kuunnellen myös sitouttaa.

– Kun onnistutaan tekemään markkinoille aidosti jotain uutta, niin sellainen vahvistaa kumppanuutta, jalkauttaa osaamista ja synnyttää tekijöilleen yhteistä tietoa. Lopputuloksena on parempi palvelu, joka säästää työaikaa kohdennettavaksi johonkin muuhun. Ei riitä, että sähköistetään vain vanhoja prosesseja, jos asia voidaan tehdä täysin uudella tavalla.

EPIC

KETTERÄSSÄ KEHITYKSESSÄ KOKONAISUUS PALOITELLAAN OMINAISUUKSIIN JA TEHTÄVIIN TYÖN HELPOTTAMISEKSI. EPIC ON KUVAUS KOKONAISUUDESTA JA SIIHEN LIITTYVÄSTÄ ARVOLUPAUKSESTA, JOKA LUNASTETAAN TYÖN VALMISTUESSA. NIMENSÄ MUKAISESTI TYÖ ON USEIN KOOLTAAN NIIN EEPPINEN, ETTÄ SE ON SYYTÄ JAKAA OSIIN.

47%

IT-ALA ON VAHVASTI MIESTEN PELIKENTTÄ. TILASTOKESKUKSEN MUKAAN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN ALALLA LÄHES KAHDEKSAN KYMMENESTÄ ASIANTUNTIJASTA ON MIEHIÄ. SAMLINKISSA IT:N PARISSA PAINIVAT KUITENKIN MYÖS NAISET. TASA-ARVO TOTEUTUU MEILLÄ HIENOSTI, SILLÄ SAMLINKILLA NAISIA ON JOPA 47 %.

4,5

SAMLINK TOTEUTTI POP PANKEILLE, SÄÄSTÖPANKILLE JA OMA SÄÄSTÖPANKILLE MOBIILIPANKKISOVELLUKSEN. ERI PANKKIEN ASIAKKAAT OVAT OTTANEET SOVELLUKSEN ILOLLA VASTAAN JA ARVIOT VIHJAAVAT MAINIOSTI ONNISTUNEESTA TOTEUTUKSESTA. SOVELLUSKAUPOISSA KÄYTTÄJIEN ARVIO ON OLLUT KESKIMÄÄRIN HUIKEA 4,5/5!